shape

Lääne-Virumaa

Lääne-Virumaa

Tiina Uueni

Kandidaat nr 164

Pearaamatupidaja. Liitusin Parempoolsetega seetõttu, et minu maailmavaade ühtib nende omaga. Soovin ju minagi, et kogu Eestil läheks hästi, et majanduskasv tooks suuremaid sissetulekuid ja teeks eestlastest jõuka rahva. Sellepärast ongi vaja mõelda, kuidas luua uusi väärtusi, panna majandus kasvama nii linnas kui ka maal. Just maakohtade jaoks on oluline tugev piirkondlik keskus ja sellega hästi ühendatud tagamaa. Riik on edukas, kui inimesed saavad ise endaga hakkama, selle nimel ei tohiks väsida võitlemast.

Janek Puusepp

Kandidaat nr 165

Ostujuht, kirikuõpetaja ja endine Kunda linnavolikogu esimees. Mind seob Parempoolsetega arusaam, et riigi edu tuleb tööst, mitte olemasoleva ümber jagamisest. Eesti tulevik on tark ja töökas rahvas, kes loob lisaväärtust ja edendab riigi majandust. Samuti on ostujuhi töö mulle õpetanud, et kriisid on ületamiseks, plaanid ja tegelikkus ei pruugi olla üks ja sama ning inimesed sinu meeskonnas on jõud, mida hoida ja väärtustada.

Birgit Remiküll

Kandidaat nr 166

Digiturundaja. Olen Parempoolsete tegevusse uskunud ja panustanud esimesest hetkest, sest kannan neid maailmavaateid ka endas. Loomulikult asetuvad minu prioriteetide esiritta riigikaitse, elanikkonna kaitsevõimekus ja toimetulek kõrgete hindadega, sest need murekohad on hetkel meie ümber ja läheduses. Usun, et lahenduseks pole lühiajalised toetused vaid majanduse korrastamine, mille läbi suureneb inimeste parem elujärg stabiilsemalt.

Merli Kaunissaar

Kandidaat nr 167

Vabatahtlik naiste nõustaja, ohvriabi nõunik, suur loomaarmastaja. Mulle on väga südamelähedased sotsiaalsed teemad. Soovin seista naiste õiguste eest ja võidelda lähisuhtevägivalla vastu. Samuti naiste vähesus ja hääleõigus poliitikas. Ma leian, et peame toetama neid naisi, kes soovivad teha naiste hääle kuuldavaks.

Ülar Lembke

Kandidaat nr 168

Ettevõtja. Tahan seista ettevõtluse eest, eelkõige langetada tööjõumakse, et alustavad ettevõtted ellu jääks ja töötajatele väärilist tasu saaksid maksta. Nii saab soosida ettevõtluse kasvu, mis omakorda tekitab uusi töökohti. Keskendume toetuste maksmise asemel majanduse elavdamisele!

Marju Puurand

Kandidaat nr 169

Teadur. Teadlasena on minu südameasi haridus- ja teadusküsimused. Aastaid kestnud alarahastatus ja sellest tulenev ebakindlus on halvendanud hariduse kvaliteeti ning noored ei taha ennast selle valdkonnaga siduda. Üha raskem on leida õpetajaid, õppejõude ja personali teaduse tegemiseks. Seisan selle eest, et kõrghariduse rahastus ei väheneks. Samuti on mulle tähtsad looduskeskkonna ja elurikkuse küsimused. Loodusressursse targalt kasutades oleks ehk veel võimalik hoida ära mingeid kaotusi.

Airi Liiva

Kandidaat nr 170

Asumiseltsi liige, sotsiaalkomisjoni liige, toidujagamiskapi tiimijuht, KÜ juhatuse liige. Leian et laristamine tuleb lõpetada, samuti võimu pärast vastandumine. Poliitikud peavad võtma vastutuse. Eesmärgiks peab olema majanduskasv, perede toimetulek, inimeste teadlikkuse suurendamine eri valdkondades. Vaatamata minu tegevusele ühiskondlikus töös ja heategevuses, leian, et üksikisik peab võtma vastutuse oma toimetuleku ees. Kõiges ei saa loota riigi abile. Pean vajalikuks ettevõtlike ja innovaatiliste ideede toetamist ja bürokraatia vähendamist.