shape

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.

Liitu meiega.

Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Liitu meiega

Võta ühendust.

Ühenduse tegevust koordineerivad kuni üldkoguni ja juhatuse valimisteni Parempoolsete algatajad.

Võta meiega ühendust
shape

Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Viimase kümnendi poliitilised arengud maailmas ja Eestis on olnud tormilised. Radikaliseerumine nii paremal kui vasakul tiival on tekitanud paljudes inimestes ja riikides segadust. Kahtluse alla on seatud traditsioonilised lääneliku poliitika alusväärtused: inimese vaba otsustusõigus, demokraatlik riigikord, vabaturumajandus jt. Maailmavaateline debatt on asendunud loosunglikkusega ja vastandumisega. Klassikaline parempoolsus on Eestis tegemas vähikäiku ja igapäevasest poliitikast on kadunud selge parempoolne vaade. 

Meie missioon on viia debatt õigetesse rööbastesse, mille tulemusena tekib pikem perspektiiv ja vaade Eestile. Millist Eestist me soovime tulevikus näha? Kas kinnist, endassetõmbunud, minevikku kapseldunud väikeriiki või avatud, materiaalselt hästi hakkama saavat, tulevikku vaatavat, edumeelset ning haritud läänelikke väärtusi kandvat ja maailmas hinnatud riiki?

Meie soov on julgelt ja otsustavalt vaadata tulevikku. Eesti tuleviku tee on parempoolne tee.

Loe manifesti

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.

Kõik meie jõupingutused on suunatud sellele, et Eesti oleks eestlaste jaoks parim paik maailmas:

> kus olla osa vabast ja turvalisest ühiskonnast, kus riik sekkub inimese ellu võimalikult vähe;

> kus igaüks saab leida sobivat tööd või tegelda ettevõtlusega, mis võimaldab väärikat sissetulekut;

> kus eestlaslik omapära on hoitud ja eesti keele ja kultuuri areng on tagatud.

Eestlus püsib ja kasvab siis, kui Eesti on vaba ja jõukas ühiskond, kuhu eestlased tahavad alati tagasi pöörduda ja kus eesti elulaadi austavad pered tunnevad ennast õnnelikuna.

Põhimõtted
shape

Manifest

Seisame vabaduste kaitsel

Eesti peab hea seisma selle eest, et üksikisiku vabadused on igal ajal tagatud ja kaitstud.

Loe rohkem

Rohkem vastutust inimestele endile

Rohkem vabadusi eeldab ühtlasi vastutuse suuremat usaldamist inimestele endile ja eraalgatusele.

Loe rohkem

Uuendusi ei tohi karta

Eesti kiire arengu on taganud meie inimeste ettevõtlikkus, soov edasi liikuda ja julgus katsetada.

Loe rohkem

Avatud majandus kasvatab jõukust

Heaoluühiskonna eelduseks on vaba ja tugev majandus. Eraomand peab olema kaitstud.

Loe rohkem

Lihtsad ja madalad maksud

Maksusüsteem peab olema ühetaoline, arusaadav ja ettevõtjatele jõukohane.

Loe rohkem

Vähem ettekirjutusi ja keeldusid

Tuleb lõpetada püüded kõike reguleerida ning keeldude-käskude abil ühiskonnale kellegi tõekspidamisi peale suruda.

Loe rohkem