Liitu meiega.

Oleme Isamaa erakonna uus liikmeühendus, meie eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Liitu meiega!

Võta ühendust.

Ühenduse tegevust koordineerivad kuni sügisel toimuva üldkoguni ja juhatuse valimisteni Parempoolsete ühenduse algatajad.

Kontaktid

Parempoolsed on Isamaa erakonna uus liikmeühendus, mille eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Viimase kümnendi poliitilised arengud maailmas ja Eestis on olnud tormilised. Radikaliseerumine nii paremal kui vasakul tiival on tekitanud paljudes inimestes ja riikides segadust. Kahtluse alla on seatud traditsioonilised lääneliku poliitika alusväärtused: inimese vaba otsustusõigus, demokraatlik riigikord, vabaturumajandus jt. Maailmavaateline debatt on asendunud loosunglikkusega ja vastandumisega. Klassikaline parempoolsus on Eestis tegemas vähikäiku ja igapäevasest poliitikast on kadunud selge parempoolne vaade. 

Meie missioon on viia debatt õigetesse rööbastesse, mille tulemusena tekib pikem perspektiiv ja vaade Eestile. Millist Eestist me soovime tulevikus näha? Kas kinnist, endassetõmbunud, minevikku kapseldunud väikeriiki või avatud, materiaalselt hästi hakkama saavat, tulevikku vaatavat, edumeelset ning haritud läänelikke väärtusi kandvat ja maailmas hinnatud riiki?

Meie soov on julgelt ja otsustavalt vaadata tulevikku. Eesti tuleviku tee on parempoolne tee.

Manifest

Parempoolne valik Eestile.

Seisame vabaduste kaitsel

Eesti peab hea seisma selle eest, et üksikisiku vabadused on igal ajal tagatud ja kaitstud.

Loe rohkem

Rohkem vastutust inimestele endile

Rohkem vabadusi eeldab ühtlasi vastutuse suuremat usaldamist inimestele endile ja eraalgatusele.

Loe rohkem

Uuendusi ei tohi karta

Eesti kiire arengu on taganud meie inimeste ettevõtlikkus, soov edasi liikuda ja julgus katsetada.

Loe rohkem

Avatud majandus kasvatab jõukust

Heaoluühiskonna eelduseks on vaba ja tugev majandus. Eraomand peab olema kaitstud.

Loe rohkem

Lihtsad ja madalad maksud

Maksusüsteem peab olema ühetaoline, arusaadav ja ettevõtjatele jõukohane.

Loe rohkem

Vähem ettekirjutusi ja keeldusid

Tuleb lõpetada püüded kõike reguleerida ning keeldude-käskude abil ühiskonnale kellegi tõekspidamisi peale suruda.

Loe rohkem