Viltu
EESTI ON VASAKULE VILTU.
TOOME TASAKAALU TAGASI!

Senised paremtiiva erakonnad on taandunud oma põhimõtetest, kaldunud vasakule ning lubavad kõigile kõike. Nii aga kasvavad riigi kulutused, suureneb bürokraatia ja nõrgeneb Eesti konkurentsivõime.

Parempoolsed täidavad tühimiku Eesti poliitikas. Astume vastu sotsialistliku mõtteviisi levikule ning algatame Eestile vajalikud uuendused.

Maksukoormus
MAKSUKOORMUST EI TOHI TÕSTA!

Maksukoormusele tuleb seada lagi ehk mõne uue maksu kehtestamisel tuleb olemasolevaid kärpida. Me ei toeta uusi või kõrgemaid varamakse. Maksud olgu lihtsad ja madalad.

Parempoolsed seisavad vastu poliitilisele survele tõsta makse. Ümberjagamine ei suurenda jõukust, vaid pärsib Eesti konkurentsivõimet.

Toetused
LÕPP TOETUSTEGA LARISTAMISELE!

Maksumaksja raha külvamisega on mindud Eestis üle piiri. Kõigi lausalise toetamise asemel suuname abirahad neile, kes seda päriselt vajavad. Toetused peavad aitama järje peale tagasi, mitte tekitama abirahasõltlasi.

Parempoolsed toetavad endaga ise hakkama saamist.

Vähem sekkumist
VÄHEM RIIGI SEKKUMIST!

Sage seaduste muutmine on koormaks kõigile. Ettevõtlust ja ettevõtlikust soodustab kiire ja lihtne asjaajamine. Kiirendame suhtlust riigiga ning kasvatame Eesti kui kaasaegse e-riigi mainet.

Parempoolsed vähendavad riigi rolli ühiskonnas ning peatavad pideva seaduste muutmise.

Populism
AITAB POPULISMIST!

Peavooluerakondade visioonitus on loovutanud eetri äärmuslastele, kes lubavad korraga vähendada makse ja tõsta toetusi. Või vaenavad kord Euroopat ja siis arste. Äärmuslaste peatamiseks tuleb maailmavaateline debatt poliitikasse tagasi tuua.

Parempoolsete poliitika põhineb selgel maailmavaatel ning keskendub neljale tähtsale valdkonnale: julgeolek, majandus, õigusriik ja haridus.

Läänelik erakond
EESTI KÕIGE LÄÄNELIKUM ERAKOND

Eesti peab jääma kindlaks meile omastele läänelikele väärtustele – tugev kodanikuühiskond, aus ja läbipaistev riigijuhtimine, sõltumatud institutsioonid ja sõnavabadus.

Parempoolsed seisavad selle eest, et piiririik Eesti oleks kindlalt läänes ning läänelikud väärtused kindlalt Eestis.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
shape

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.

Liitu meiega.

Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Liitu meiega

Võta ühendust.

Sul on küsimusi, mõtteid, ideid või soovid lihtsalt Parempoolsetest rohkem teada saada?

Võta meiega ühendust

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.

Kõik meie jõupingutused on suunatud sellele, et Eesti oleks eestlaste jaoks parim paik maailmas:

> kus olla osa vabast ja turvalisest ühiskonnast, kus riik sekkub inimese ellu võimalikult vähe;

> kus igaüks saab leida sobivat tööd või tegelda ettevõtlusega, mis võimaldab väärikat sissetulekut;

> kus eestlaslik omapära on hoitud ja eesti keele ja kultuuri areng on tagatud.

Eestlus püsib ja kasvab siis, kui Eesti on vaba ja jõukas ühiskond, kuhu eestlased tahavad alati tagasi pöörduda ja kus eesti elulaadi austavad pered tunnevad ennast õnnelikuna.

Põhimõtted
shape

Manifest

Seisame vabaduste kaitsel

Eesti peab hea seisma selle eest, et üksikisiku vabadused on igal ajal tagatud ja kaitstud.

Loe rohkem

Rohkem vastutust inimestele endile

Rohkem vabadusi eeldab ühtlasi vastutuse suuremat usaldamist inimestele endile ja eraalgatusele.

Loe rohkem

Uuendusi ei tohi karta

Eesti kiire arengu on taganud meie inimeste ettevõtlikkus, soov edasi liikuda ja julgus katsetada.

Loe rohkem

Avatud majandus kasvatab jõukust

Heaoluühiskonna eelduseks on vaba ja tugev majandus. Eraomand peab olema kaitstud.

Loe rohkem

Lihtsad ja madalad maksud

Maksusüsteem peab olema ühetaoline, arusaadav ja ettevõtjatele jõukohane.

Loe rohkem

Vähem ettekirjutusi ja keeldusid

Tuleb lõpetada püüded kõike reguleerida ning keeldude-käskude abil ühiskonnale kellegi tõekspidamisi peale suruda.

Loe rohkem