shape

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita

Mart Kuusk

Kandidaat nr 113

Parempoolne, ettevõtlik seikleja. Ma pole etableerunud poliitik, keda kõik teavad, vaid plakat sellest, kuidas kodanikul sai mõõt täis. Vastutustundlik suhtumine majandusse on mulle väga oluline. Usun siiralt, et majandus ja lisandväärtus, mida taotleme, sõltub ettevõtluskeskkonna tugevusest. Pole parata, mida soodsam kasvukeskkond, seda soodsam majandustegevus.

Rein Murula

Kandidaat nr 114

Arhitekt. Minu tähtsamad märksõnad on kogemused, teadmised ja vastutustunne. Just need on riigi juhtimise juures tähtsamad kui suundumus teha muutusi muutuste eneste pärast. Vanus on privileeg ning vanema põlvkonna kõrvalelükkamine on tihti põhjendamatu kogutud tarkustest loobumine. Eesti riiki ei pea juhtima uljalt riskides ega projektipõhiselt, vaid targalt ja tasakaalukalt, mitte unustades ajaloo õppetunde ning riigi väiksusest tulenevaid realiteete. Minu kogemused on teie teenistuses!

Tõnis-Martin Kons

Kandidaat nr 115

Ettevõtja, investeerimispanganduse ettevõtte Keystone Advisers partner. Olen poliitikas tagasi pärast ligi 20 aastast vaheaega, sest mind teeb murelikuks Eesti riigi käekäik. Viimaste aastate poliitikat jälgides tekib tunne, et kogu taasiseisvumisajal loodud väärtus soovitakse nüüd kiiresti laiali jagada. Arutu raiskamine ja lõhkilaenamine ei ole veel ühtegi rahvast rikkaks teinud, küll on aga ridamisi vastupidiseid näiteid. Meenutame kasvõi Kreekas juhtunut. Minu eesmärk on tuua Eesti poliitikasse tagasi kaine majanduslik mõtlemine. Meie siht peab olema panna Eesti majandus pikaajaliselt kiiresti kasvama.

Tarmo Linnamägi

Kandidaat nr 116

IT juht. Eesti poliitika vajab uusi inimesi ja värskeid mõtteid. Poliitikasse on vaja tagasi tuua viisakus ja väärikus! Kahe poja isana pean oluliseks, et jätame oma lastele tugevama ja parema Eesti, kus rahanduspoliitika on korras, maksusüsteem arusaadav ja toetused vajaduspõhised. Riigi ülesanne peab minema kõrgelt üle päevapoliitiliste kemplemiste ning keskenduma majanduse kasvatamisse, millest sõltuvad kõik teised väärtused ja hüved.

Mai Loog

Kandidaat nr 117

Ph.D., (aja)kirjanik, loovjuht Donna Nordicas. Mulle läheb eriliselt korda Eesti riigi julgeolek nii laiemas kui ka kitsamas mõttes ehk nii välis- kui ka sisejulgeolek. See on kõige tähtsam küsimus meie maa, riigi ja rahva säilimisel, arengus ning õitsengul. Samuti arvan ma, et naised võiksid ja suudaksid rohkem poliitikas osaleda ja selle üle uhked olla.

Mait Raava

Kandidaat nr 118

Pro Konsultatsioonid OÜ, juhtimiskonsultant, Markit Holding AS, nõukogu esimees

Krista Vapper

Kandidaat nr 119

Lääne-Tallinna keskhaigla hambaravikliiniku juhataja, metsamatkafänn ja lugemisfanaatik. Enda jaoks pean esmatähtsateks teemadeks tervishoiuküsimusi ja inimvaenulikku tasulist tervishoiuteenust. Meil on omaosaluse protsent Euroopa üks suuremaid ja seda peab vähendama. Samuti maksusüsteem, eriti sotsiaalmaksu osas, kus tuleks kehtestada lagi. Oluline on ka rahva juurdekasv ning esimese lapse toetus kuni 30-aastastele emadele, sest mida varem sünnib esimene laps, seda suurem on tõenäosus, et tuleb ka kolmas.

Tauno Õunapuu

Kandidaat nr 120

Andmeteadlane, ettevõtja. Tänu haridus-, sotsiaal- ja ärivaldkonda ning riigi, kohaliku omavalitsuse ja ka erasektori toimimist hõlmavatele uuringutele, milles olen pikka aega osalenud, on mul väga hea tõenduspõhine ülevaade Eesti ühiskonna väljakutsetest, võimalustest ja muidugi ka kitsaskohtadest. Usun, et heaoluühiskonna eeldus on vaba ja tugev majandus ning vastutuse suurem usaldamine inimestele endale ja eraalgatusele. Eesti on vasakule viltu. Toome tasakaalu tagasi!

Kätlin Kuldmaa

Kandidaat nr 121

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, raamatuentusiast. Eesti poliitika suurim probleem hetkel on lühike vaade, mitte pikemale plaanile ja tegevustele keskendumine. Usun, et poliitikat peab iga päev ellu viima, mitte ainult sellest rääkima. Minu südameteema on noored, nende võimalused ja tulevik. Tuleb pöörata tähelepanu ka inimestele ja struktuuridele, kes meie noori kasvatavad.

Rainer Lomp

Kandidaat nr 122

Postimees Grupp, müügijuht. Olen õppinud politoloogiat ja mulle tundub et Eestis kaldutakse parempoolsuse sildi alla kas sügavalt äärmusesse või tugevalt vasakule. Seepärast on Eesti poliitikasse vaja uusi tuuli. Olen kindel, et pikemas perspektiivis seisab Parempoolsetel ees helge tulevik, millesse tahan nõu ja jõuga oma panuse anda.

Hindrek Männik

Kandidaat nr 123

Visionäär, tegevjuht. Eesti vajab poliitikuid, kes teenivad oma valijaid! Kriitilised teemad on Eesti õigusloome ülereguleeritus, inimeste iseseisev toimetulek ja äritegevuse vabadus. Mulle valmistavad muret tervisesüsteemi toimimine viimasel piiril, õpetajate, päästjate ja politseinike toimetulek. Samuti vajab tähelepanu praegune julgeolekuolukord.

Sandra Sander

Kandidaat nr 124

Üliõpilane, riigiteaduste magistrant. Noore inimesena tahan teada, millises riigis me elame 30, 40 või 50 aasta pärast. Vaba rahvas vajab vaba turgu, eraomandi kaitset, monopolide ohjeldamist ja sõnavabadust. Pooldan ka väikeettevõtluse soodustamist, mis õhutab tervislikku konkurentsi. Arvan et majandusvabadus on lahutamatu tingimus poliitiliseks vabaduseks.

Kaspar Põder

Kandidaat nr 125

Jätkusuutlike metsade spetsialist. Soovin olla Eesti tuleviku kujundamise osa. Minu südameasi on loodus, selle kaitse ning maaomanike kaasamine muutuvas maailmas.

Jevgeni Garmaš

Kandidaat nr 126

Tavrida Electric Export AS, Müügidirektor

Kati Käpp

Kandidaat nr 127

Vanalinna Hariduskolleegium, emakeeleõpetaja. Pedagoogina pean oluliseks et õpilased ootavad oma õpetajatelt dialoogi ja seda saab pakkuda vaid end pidevalt arendav ja teotahteline inimene, mitte riigi poolt antud ettekirjutuste täitja. Haritud ja edasipüüdlike kodanike pealekasv on see, mis annab riigile tuleviku.