shape

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Kristjan Vanaselja

Kandidaat nr 156

GoWorkaBiti asutaja ja tegevjuht, Parempoolsete aseesimees. Usun siiralt põhimõttesse – vähem riiki on parem, ehk siis riik ei pea igal võimalikul viisil inimeste ellu sekkuma ega keeldude-käskudega ette kirjutama, mida ja kuidas teha. Ühiskonnale on parem, kui anname inimestele ja ettevõtetele suurema tegutsemisvabaduse ja kujundame keskkonna, mis tagab võrdse konkurentsi. Pean tähtsaks ka seda et praegune suund rahanduspoliitikas, mis keskendub loodu laialijagamisele, tuleb tagasi suunata vastutustundliku riigi rahanduspoliitika, lihtsa ühetaolise maksusüsteemi ja ettevõtluse soodustamise mudelisse.

Inga Kupp-Silberg

Kandidaat nr 157

Juhtimiskonsultant, Parempoolsete juhatuse liige. Läänemaa ja saared on imelised paigad, kuid et neid ei tabaks ääremaastumise oht, tuleb tagada siin toimiv taristu. Selle tagamine toob piirkonda rohkem innovaatilisi ja tarku töötajaid ja ettevõtteid. Samuti on mulle olulised riigi juhtimise kvaliteet, efektiivsus ja läbipaistvus. Tegelen iga päev juhtimise ja juhtimisprotsesside täiustamisega, selles valdkonnas on mul kogemust üle 20 aasta. Peale selle tahan tuua poliitikasse naisi ja tegeleda vaimse tervise küsimustega.

Toomas Kasemaa

Kandidaat nr 158

Saaremaa endine maavanem ja piirivalve piirkonnaülem kaptenmajor reservis. Praegu on minu peamine mure kindlasti julgeolek. Oleme aastakümneid teadnud ohtu ida poolt, kuid pole sellega tegelenud. Samuti on olulised saarlasi, hiidlasi ja läänlasi ühendavad ettevõtluse ja tööturu mured ja probleemid ning nende lahendamine. Soovin üle kõige, et kogukond säiliks ning piirkond ei ääremaastuks.

Tiiu Nigul

Kandidaat nr 159

Ettevõtja. Minu suurimaks sooviks on korrasta elu võimalikkus maal, seda just ettevõtluse vallas, sest peamine probleem on hetkel nii töö- kui tööjõupuudus. Tahan, et iga inimene saaks oma kodukohas teha tööd, mida ta soovib ja mis teda õnnelikuks teeb. Ja et see töö tema ja ühtlasi ka riigi rikkust kasvataks. Erilise tähelepanu alla tuleb seada väiketalud, kelle võrdsustamine suurtootmise taludega pole õige. Rikas ja motiveeritud väiketalu on riigi maasool.

Tõnu Liivo

Kandidaat nr 160

Vanemmereloots. Seisan mõistliku keskkonnahoiu eest. Südamelähedaseks pean kõike, mis on seotud kodu ja tööga. Olen hiidlase ja metsaomanikuna kindel, et oskame oma metsi väärtustada ega vaja selleks riiklike ettekirjutusi ning keelde. Samuti energiaturvalisus, sealhulgas tuulepargid peaksid olema läbi mõeldud ning arvan et energia tootmise hajutamine ja väiksemate võrkude moodustamine tähendaks hiidlastele energiajulgeolekut.

Kerli Elbrecht

Kandidaat nr 161

Administratiivjuht, Parempoolsete asutajaliige. Eesti elu arendamise võimalused ei ole otsas. Minu südameasi on transpordiühendused väljaspool Tallinna, laste vaimne tervis ja huviharidus, ebaõiglase hoolduslehesüsteemi ümberkorraldamine, hoolduskoormuse arvestamine elatise määramisel ja palju muud. Meil on üks Eesti ja üks Maa – ka keskkonnakaitse peab olema hoolikalt läbimõeldud.

Mihkel Palk

Kandidaat nr 162

Turvatöötaja. Mulle on südamelähedane teema ettevõtlus. Minu arvates oleks tööjõumaksude langetamine päästik uute ettevõtete tekkimiseks ja töökohtade loomiseks. Suurenev maksubaas ja majanduskasv toovad riigieelarvesse lisatulu.

Jaan-Mihkel Uustalu

Kandidaat nr 163

Tehnoloogia doktor. Mulle südamelähedane teema on teaduse tihedam sidumine ettevõtlusega, sest just sellega olen terve oma elu tegelenud. Oman kogemusi nii tehnoloogiettevõtteid juhtides kui tehnoloogiaprotsesse teaduslikult arendades. Targad pead tuleb Eesti juhtimisse ja ettevõtusesse kaasata.