shape

Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine

Haabersti, Põhja-Tallinn ja Kristiine

Ilmar Raag

Kandidaat nr 101

Vabakutseline filmilavastaja. Eestlasena läheb mulle väga korda, kes võtavad koha sisse tulevases riigikogus. Täna, kus seisame vene impeeriumi rahutuse ja ambitsioonide tõttu pikema julgeolekukriisi lävel, ootavad Eestit ees keerulised valikud. Kuna Parempoolsed ei ole massipartei, siis ei pea me iga hinna eest kõigile meeldima ja võime selle asemel esitada ka ebapopulaarseid, kuid vajalikke lahendusi. Ma usun, et see ongi meie ülesanne.

Henrik Aavik

Kandidaat nr 102

Ettevõtja, iduettevõtluse edendaja. Minu teemad on puhtam planeet, tänapäevane ettevõtluskeskkond ja sõbralikum linnaruum. Olles olnud juba mitukümmend aastat aktiivne kohalikus poliitikas, on minu südamelähedane küsimus linnaruumi arendamine ja olen viinud end kurssi põhitõdedega, kuidas kujundada selline linn, kus kõigil oleks hea olla. Samuti pean oluliseks ettevõtluskeskkonna uuendamist, et see käiks ajaga kaasas ja sobituks uute ettevõtlusmudelitega.

Alar Voitka

Kandidaat nr 103

Finantsekspert. Minu seisukohtade taustaks on haridus ja töökogemus, mis on veennud mind talupojatarkuse paikapidavuses. Parempoolsetega liituma viis mind mure selle pärast, et iseseisvate kodanike riigist oleme aegamööda liikumas ootuste poole, justkui riik ehk keegi teine peaks meid toetama, soodustama ja ülal pidama. Näeksin hea meelega, et enne kui riigis midagi muutma või suunama hakata, alustataks lahendatava probleemi analüüsist, hinnataks erinevate lahendusvõimaluste mõju ja nendega kaasnevate tulude-kulude osakaalu. Me ei vaja riiki kui „lapsehoidjat“, me saame iseseisvalt hakkama!

Ülle Kell

Kandidaat nr 104

Ettevõtja, loomade silmaarst ja vibusportlane. Ettevõtjana tean, mida tähendab kaks korda kuus riigile makse maksta ja saan aru, et maksuraha ei kasutata otstarbekalt. Tundub, et praegu antakse abivajajale pigem kala kui õng ning see süsteem ei innusta toimetulekut ja veel vähem arengut. Riigiaparaadi ümberkorraldamine mitmelgi suunal on hädavajalik ja soovin oma kogemustega selles abiks olla.

Andres Kuuse

Kandidaat nr 105

Kahe lapse isa, jalgpallikohtunik. Olen aastaid soovinud poliitikas kaasa lüüa ja parempoolsetes olen leidnud oma vaadetega sobiva erakonna. Eesti heaolu põhineb eelkõige tugeval majandusel, erakonna liikmena soovin selle eest seista.

Priit Põdra

Kandidaat nr 106

Vanakooli mehhaanikainsener. Leian, et suur osa riigi alustalasid nagu ettevõtluse konkurentsivõime, sisejulgeolek, kultuur, haridus, meditsiin ja inimeste toimetulek on hetkel halvas, kui mitte lausa kriitilises seisus. Jõukuse allikas – konkurentsivõimeline majandus – tuleb viia soovmõtlemisest ajendatud juhtimisest kompetentsipõhise analüüsi ning töökindlate lahendusteni.

Michael Gregorius Bach

Kandidaat nr 107

Investeerimispankur ja ettevõtja. Isiklikust kogemusest tean, milliste raskustega seisavad silmitsi Eesti ettevõtjad ning kui oluline on ettevõtluskeskkond ja et aktiivsed inimesed panustaksid Eesti majandusse. Väga palju maailmas rännanud ja töötanud inimesena usun, et oskan seda probleemi näha ja analüüsida uutest vaatenurkadest lähtudes. Samuti kulub ka Eesti poliitikasse ära sõõm värsket õhku.

Toomas Birk

Kandidaat nr 108

Protsesside lihtsustamise ekspert. Isana on mulle tähtis, et Eesti on ja jääb kohaks, kus nad saavad ja tahavad olla. Olen pikka aega töötanud rahvusvahelises keskkonnas ja tean et riigi majandusseis mõjutab tema positsiooni kõikidel elualadel mitte ainult riigisiseselt vaid ka tema partneritega maailmas. Teeme Eesti riigi rahanduse korda ja paneme majanduse kasvama!

Tiit-Rein Viitso

Kandidaat nr 109

Tallinna Transpordiamet, peaspetsialist. Arvan, et tugeva ja vaba ühiskonna alus on majanduslikult iseseisvad inimesed. Nende poliitilist poolehoidu ei saa püüda rahakülvi lubadustega. Nad on uhked oma kogukonna üle, aitavad abivajajaid rohujuuretasandil ja hoolivad keskkonnast. Neil on tugevam kaitsetahe, sest nad on motiveeritud säilitama oma vara ja oma riiki. Soovin töötada selle nimel, et meil oleks rohkem selliseid inimesi.

Kaisa-Lisete Kumari

Kandidaat nr 110

Üliõpilane Tallinna Ülikoolis. Kandideerin, sest soovin tuua poliitikasse rohkem Eesti noori ja nende vaateid. Õpin eesti keele filoloogiks ning soovin, et eesti keel ei jääks teiste keelte varju ja tulevased põlvkonnad oskaksid hästi oma emakeelt. Pean oluliseks eestlust, meie kultuuri ja traditsioone ning eestlaste tugeva sideme säilimist.

Tiit Naber

Kandidaat nr 111

Diplomaat-suursaadik (pensionil). Oma 30-aastase diplomaadi kogemusega erinevates Euroopa riikides ja rahvusvahelistes läbirääkimisprotsessides pean parempoolseid vaateid eduka riigi alustaladeks ning soovin panustada selle edusse.

Heiko Kiisk

Kandidaat nr 112

Üksikisa, vabatahtlik MTÜs Pesaleidja, väikeettevõtja. Minu südameteema on puuetega laste ja üksikvanematega perede heaolu ning toimetuleku parandamine. Eesti poliitika on vaja muuta ausaks ja läbipaistvaks. Tahan näha muutusi paremuse suunas, seepärast otsustasin ise tegutseda.