shape

Ida-Virumaa

Ida-Virumaa

Ivo Loide

Kandidaat nr 171

Ettevõtja. Tahan kaitsta Ida-Virumaad ja Narvat väärarusaamade ja eelarvamuste eest. Mulle olulised teemad on regionaalpoliitika, ettevõtlus, haridus ja elukeskkond. Jagan Parempoolsete arusaamu Päris Eestist ja tahan anda oma panuse parema tuleviku jaoks. Soovin, et Eestis oleks kõigil päriselt hea elada.

Marie Edala

Kandidaat nr 172

Kirjastus Sinisukk juht. Pean tähtsaks lapsi ja haridust, sest nemad viivad elu edasi. Eesti riigivalitsemises on vajaka mõistlikku maailmavaadet ja seda ka meie järelkasvu puudutavate otsuste osas.

Rait Mattias Salvan

Kandidaat nr 173

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna üliõpilane, Parempoolsete Noorte esimees. Minu valija saab teadmise, et ta kuulab mõistuse häält ja toetab maailmavaatelist poliitilist jõudu, mis annab võimaluse võtta vastutus. Nagu mina, ei taha ka mu valija näha maksumaksjate raha põlemas ebakvaliteetsete teenuste osutamisel. Parempoolsete toetaja teab, et tema ise on kõige pädevam tegema oma otsuseid.

Roman Astahhov

Kandidaat nr 174

Narva Rapid Security müügi-ja projektijuht. Ma ei ole poliitik, kuid piirkonna ja kohalike inimeste huvid on minu jaoks olulised. Sellepärast olen osalenud Narva volikogu valimistel ning tunnen, et suunan oma energia koos tugeva, kogenud ja usaldusväärse meeskonnaga õiges suunas. Tahan, et Ida-Virumaa kasvaks ja õitseks.

Aivar Helstein

Kandidaat nr 175

KL Peastaap valveüksus, valvur. Arvan, et elama ei pea kehvasti, lihtsalt tuleb teha õigeid valikuid. Ja hetkel on Eesti poliitikas see tasakaal paigast ära ning taastama peab mõistlike otsuste tegemiste oskuse ja tahte.

Ivan Dmitrijev

Kandidaat nr 176

Rahvusvaheline veoteenustebörs, piirkonnajuht. Soovin panustada Ida-Virumaa kultuuri ja spordi arengusse ning usun et noored poliitikas on suur jõud. Pean väga oluliseks tegeleda venekeelsete Eesti elanike lõimumisega ühiskonda. Nagu hiljutine uuring näitas, arvavad nii vene- kui ka eestikeelsed elanikud, et keele õppimine ja kohalikku kultuuri sügavamalt sisseelamine on nüüdisajal väga oluline. Selles suunas peamegi liikuma.

Aneli Šmigelskite

Kandidaat nr 177

Metsakasvataja. Oman kogemusi nii omavalitsuse juhtimises kui ettevõtluses. Usun, et riigi kodanike huvide, eraomanduse ja elujärje kaitsmine ja arendamine on tugeva riigi alustalad. Muudame meie riigi valitsemine jälle kodanikusõbralikuks.

Karit Tuusula Mölder

Kandidaat nr 178

Üliõpilane, raamatupidaja. Soovin anda oma energia maaelu arengusse, eriti haridusse, kultuuri, ettevõtlusesse ja tervishoiusüsteemi korrastamisse. Samuti pean õigeks, et ka maapiirkondades on kõik riigi poolt pakutavad teenused alati kättesaadavad.