shape

2023 Riigikogu valimiste üldnimekiri

Home » Riigikogu valimised 2023 » 2023 Riigikogu valimiste üldnimekiri

Lavly Perling
Kristjan Vanaselja
Siim Valmar Kiisler
Indrek Luberg
Andres Kaarmann
Kati Kuusk
Birgit Remiküll
Ilmar Raag
Andrus Kaarelson
Karel Kuningas
Inga Kupp-Silberg
Tarmo Linnamägi
Tauno Õunapuu
Mait Raava
Arne Merilai
Põim Kama
Rait Mattias Salvan
Allan Muuk
Ann Räämet
Ando Eelmaa
Krista Vapper
Alar Voitka
Kaire Vahejõe
Elmo Somelar
Peeter Hermik
Henrik Aavik
Kati Käpp
Raul Ennus
Anne Ensling
Kätlin Kuldmaa
Jaagup Ainsalu
Andres Laisk
Mart Kuusk
Signe Laar
Esmar Naruski
Airi Liiva
Kadri Tillemann
Aadi Tegova
Margit Leerimaa
Rudolf Kasper Naruski
Agu Laius
Toomas Kasemaa
Ivo Loide
Ülle Mitt
Aili Avi
Kadri Kullman
Väino Tõemets
Ülle Kell
Tiina Uueni
Marie Edala
Priit Põllumäe
Kadri Sommer
Hedi Teidearu
Liina Tsimmer
Kaarel Kose
Rein Murula
Aimur Liiva
Janek Puusepp
Ermo Täks
Marelle Erlenheim
Margus Karro
Roman Astahhov
Tiiu Nigul
Jorma Puusaag
Tiit Naber
Eero Alamaa
Tõnu Liivo
Merli Kaunissaar
Aivar Helstein
Viljar Pennert
Tõnu Aigro
Indrek Adler
Rein Mootse
Andres Tölp
Andres Kuuse
Mai Loog
Tõnu Pihelgas
Alar Mutli
Kerli Elbrecht
Priit Põdra
Kristiina Laius
Ülo Heinsoo
Guido Pook
Mihkel Kalda
Tiit-Rein Viitso
Ville Vallaste
Michael Gregorius Bach
Hindrek Männik
Virko Raagmets
Mart Keerutaja
Katrin Ekštein
Toomas Birk
Sandra Sander
Iveta Tomera
Mihkel Palk
Ülar Lembke
Ivan Dmitrijev
Tarvi Tuvi
Imre Vilt
Uku Kudu
Aleksander Saak
Marju Puurand
Arvo Veskimets
Kaspar Põder
Rainer Lomp
Imre Miguel Kaju
Aneli Šmigelskite
Kaur Joonas Usai
Ago Kaasik
Carmen Marianne Teär
Sulev Kaldaru
Greta Pukk
Jevgeni Garmaš
Kaisa-Lisete Kumari
Oivi Nõmmerga
Adriana Jordan
Jaan-Mihkel Uustalu
Heiko Kiisk
Karit Tuusula Mölder
Urmas Kirsch
Martin Kleinert
Tanel Uibo
Mikk Umbleja
Paavo Ulmanis
Tõnis-Martin Kons