shape

Toetajad

2022.a III kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Priit Pavelson65
Andres Kaarmann280
Esmar Naruski200
Külli Vikat10
Kahro Kaldma60
Tõnu Aigro1800
Ülar Lembke25
Helis Pavelson50
Ann Räämet70
Arne Merilai150
Mihkel Palk50
Tea Laanpere200
Aili Avi50
Hedi Teidearu60
Margit Leerimaa180
Mari-Liis Kivistik50
Tarvo Vau2000
Inga Lips25
Lavly Perling380
Ene Künnap50
Helbe Maasik25
Indrek Luberg150
Mari Mandre100
Väino Miil10
Kaisa Kamarik100
Kaupo Sempelson25
Priit Kollo50
Uku Mets25
Uve Jallajas25
Mihhail Jallajas85
Aadi Tegova310
Kristiina Kraus60
Ahto Jalak50
Jevgeni Shipov10
Anne Hansberg50
Kadri Tillemann58
Maire Mõttus110
Martin Loog75
Merle Raun125
Michael Gregorius Bach50
Peeter Hermik50
Signe Laar75
Jan Laar75
Tanel Raja50
Tarmo Linnamägi1150
Kaur Joonas Usai50
Kristina Märtin75
Marge Lille45
Rait Lille25
Meeme Kerge50
Mikk Tiislär66
Agu Laius25
Ellen Ülesoo25
Birgit Remiküll1070
Taavi Liivo50
Tiit Naber35
Aleksander Jorro710
Hendrik Ross75
Greta Pukk150
Inga Kupp-Silberg100
Jaak Grünberg115
Janno Rokk150
Mihkel Kübar30
Airi Liiva50
Juhan Valter50
Priit Põdra10
Urve Miidla10
Otto Pukk16
Madis Mets50
Allan Lahi50
Tiia Raudma10
Jüri Pere100
Sandra Sander10
Madis Särglepp15
Triin Lumi3
Mai Loog25
Andrus Tamboom10
Hindrek Männik25
Rein Murula50
Jana Paulman150
Risto Kulderknup25
Kaja Ostrak50
Kadi-Liis Maidla10
Ago Kaasik15
Indrek Poolak50
Rait Mattias Salvan10
Mart Keerutaja21
Karel Kuningas75
Andi Hektor100
Peter Panov10
Siim Kabrits200
Andres Kuuse20
Mihkel Kägo10
Tanel Uibo50
Monika Liiv100
Carmen Marianne Teär20
Krista Vapper50
Nils Per Anders Hedman100
NimiSumma
Üllar Varik110
Merle Seeder65
Aire Remiküll100
Koit Saarevet50
Ville Vallaste105
Anneli Vallaste65
Imre Vilt100
Merle Kruus300
Anne Ensling105
Astrid Pukk75
Helen Haab25
Andrus Kaarelson50
Siiri Kaarelson50
Eghert Daniel120
Taimi Hüvonen10
Enn Sutting50
Hanna-Lisett Koppel50
Kaja Sakk35
Kati Käpp90
Maie Lavrentjeva180
Ülo Heinsoo80
Mari-Liis Tamm65
Tõnu Pihelgas25
Keili Kund10
Piret Maasik60
Rainer Vann25
Rey Laas50
Tiit Põder35
Anu Kauber95
Rainer Lomp235
Tauno Õunapuu150
Tauno Tammeoja80
Tiit Leier35
Vello Voog100
Kati Kuusk70
Kristjan Vanaselja2400
Kaur Oskar Vanaselja100
Siim Valmar Kiisler550
Janika Ristmägi35
Kätlin Mariin Rapp55
Liis Tuur35
Teet Ruben60
Maia Ruben60
Annely Ristikivi35
Iveta Tomera25
Jaagup Ainsalu315
Rudolf Kasper Naruski55
Toivo Tammik150
Virko Raagmets35
Kätlin Nõgols35
Tõnis-Martin Kons250
Rivo Lemmik100
Madis Kübar50
Joosep Kink25
Triin Tomson100
Kristel Kivimets20
Moonika Kuningas50
Lauri Niilo10
Heldur Meerits7500
Sulev Kaldaru25
Sven-Alar Kröönström50
Kaido Loor10
Marilis Paltsmar10
Aneli Šmigelskite50
Eero Kaljuste500
Tiia Rantanen10
Raimo Kõrts25
Medeia Saul10
Maret Pank20
Viigi Saksakulm10
Kelli Kõluvere 50
Tiiu Nigul10
Paavo Ulmanis15
Kaari Sillamaa25
Jevgeni Garmash25
Andres Õunmaa100
Egon Spriit25
Astrid Kund50
Virgo Nõmmerga20
Kaido Kukk150
Henrik Aavik30
Gunnar Kellamov50
Ülo Lomp10
Indrek Peedo100
Jürgen Siimut25
Mait Raava100
Aare Puht25
Robert Laanpere20
Tiit Salvan25
Kätlin Kuldmaa10
Mirko Lepparu25
Malle Mandre20
Ülo Mandre20
Imre Freiberg1000
Jano Purga10
Tanel Klesment25
Andero Laur250
Alar Voitka30
Kokku III kvartal30909

2022.a II kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Anne Hansberg30
Kätlin Barz30
Indrek Luberg180
Mihkel Palk35
Piret Maasik30
Tõnis-Martin Kons100
Eghert Daniel30
Aire Remiküll100
Marge Lille40
Margus Lille30
Lavly Perling100
Teet Ruben30
Tiit Salvan60
Maia Ruben30
Virko Raagmets30
Andus Kaarelson30
Merle Mäesalu30
Ott Kaldma100
Rudolf Kasper Naruski30
Ermo Täks30
Helbe Maasik30
Kahro Kaldma140
Karel Kuningas100
Kätlin Kuldmaa30
Kristjan Vanaselja1600
Peeter Karm50
Ville Vallaste80
Kadri Tillemann30
Margit Leerimaa30
Mati Riimaa100
Merle Seeder30
Mihkel Kübar30
Signe Laar100
Jan Laar30
Priit Allas30
Vello Voog100
Siim Valmar Kiisler30
Greta Pukk25
Andres Kaarmann100
Hendrik Ross50
Ann Räämet55
Annar Merirand222
Tarvo Vau1000
Madis Mets50
Tõnu Aigro120
Riho Ansaar25
Arne Merilai25
NimiSumma
Merle Raun30
Priit Pavelson35
Uku Mets30
Peeter Hermik130
Tarmo Linnamägi300
Kaisa Kamarik30
Kristina Märtin30
Jaan Mihkel Uustalu100
Mihhail Jallajas30
Tauno Õunapuu30
Tiit Naber30
Mikk Tiislär100
Tõnu Pihelgas30
Kätlin Nõgols30
Made Bambus30
Rey Laas30
Risto Kulderknup100
Tiit Põder60
Alar Voitka30
Aili Avi30
Tiit Leier100
Maie Lavrentjeva65
Ülo Heinsoo65
Oivi Nõmmerga70
Rein Riga100
Anne Ensling30
Eveli Kljujev15
Andero Laur350
Birgit Remiküll30
Taavi Liivo30
Toomas Tauts100
Urmas Kalda30
Airi Liiva130
Henrik Aavik30
Agu Laius100
Sandra Sander40
Tea Laanpere100
Madis Kübar25
Alvar Elbing20
Ahto Jalak100
Merike Viitung20
Aadi Tegova200
Railand Kiintok25
Urve Miidla25
Tiia Raudma150
Ksenia Kravtšenko100
Kokku II kvartal8552

2022.a I kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Maire Mõttus80
Greta Pukk30
Sandra Sander30
Ann Räämet30
Kaupo Sempelson30
NimiSumma
Tea Laanpere150
Kati Kuusk30
Andres Kaarmann30
Hendrik Ross100
Ülle Mitt30
Kokku I kvartal540