shape

Toetajad

2024.a I kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Tauno Õunapuu175
Marina Zinovjeva50
Juhan Toel5
Andero Laur375
Merle Mäesalu50
Verner Vislap20
Astrid Pukk25
Helen Trelin20
Kati Käpp75
Priit Põllumäe110
Inge Nõuakas15
Andrus Kaarelson175
Sirje Just30
Kaarel Allemann150
Vello Kübar120
Ago Kaasik60
Peeter Kangur2000
Tauno Tammeoja40
Anne Saul150
Mihkel Kägo10
Rein Esaul50
Tiit Järvekülg30
Jevgeni Shipov25
Indrek Poolak150
Ahto Jalak45
Ene Künnap30
Kristel Tammiste100
Marju Puurand60
Raul Kirjanen60000
Henri Pook120
Toomas Tauts10
Airi Liiva150
Leeli Amon92
Väino Miil30
Mati Riimaa600
Merle Seeder75,18
Jaak Grünberg45
Paavo Ulmanis80
Kaari Sillamaa50
Peeter Mänd3000
Alvar Elbing60
Hedi Teidearu40
Tiit Naber20
Kristjan Vanaselja300
Aneli Šmigelskite100
Maret Pank20
Toomas Birk30
Lavly Perling60
Jana Kuusk105
Mihkel Kübar90
Priit Põdra30
Annela Anger-Kraavi75
Veiko Park30
Keijo Lindeberg90
Elmo Somelar575
Almar Proos6000
Meelis Sinilo250
Andres Kaarmann300
Tarvi Tuvi70
Liina Maurer90
Dmitri Kuznetsov30
Koit Saarevet15
Marge Lille10
Janek Puusepp350
Vello Voog30
Taimi Hüvonen100
Anu Baum50
Rainer Lomp30
Kahro Kaldma60
Madis Avi300
Arne Merilai150
Martin Lepiku150
Riho Ansaar25
Kati Kuusk75
Gert Saarse10
Pavel Pilman15
Toomas Põlluveer10
Hendrik Ross100
Kadri Kullman500
Aivar Aus400
Kalev Ramjalg100
Tõnu Aigro900
Anneli Vallaste30
NimiSumma
Inga Lips150
Ville Vallaste45
Karmen Koppel30
Peeter Uppin30
Jaan Pillesaar24000
Aare Ärmpalu39
Indrek Toom250
Tõnu Kauba45
Mihhail Jallajas60
Eero Alamaa60
Jüri Luud100
Raul Ennus60
Allan Muuk90
Tõnu Teeveer30
Margit Leerimaa225
Kadri Sommer75
Milko Milatškov150
Urmas Pau75
Gunnar Kellamov50
Jaanus Laas30
Arne Parovardin30
Siim Valmar Kiisler100
Kaisa Kamarik75
Esmar Naruski150
Madis Kübar75
Ivar Murumägi150
Ann Räämet150
Jaan Mihkel Uustalu105
Tarmo Linnamägi375
Moonika Kuningas45
Anti Liivat60
Peeter Kreutsberg15
Margus Piilmann100
Tiit Kivimäe300
Andres Kask85
Heldur Meerits7500
Toivo Tammik75
Michael Gregorius Bach0,01
Indrek Luberg100
Jaagup Ainsalu100
Elmar Gams50
Priit Rajamägi45
Taivo Talpas25
Risto Kulderknup75
Heiko Kiisk225
Peter Panov30
Katrin Ekštein15
Ülo Heinsoo3000
Archibald-Stiwan Kald15
Kaja Remmelgas30
Tiia Raudma30
Ivar Valdmaa4000
Signe Laar50
Jaan Audru75
Karit Tuusula Mölder20
Tiina Uueni20
Viljar Pennert25
Kaur Oskar Vanaselja5
Siiri Kaarelson10
Anne Ensling50
Tõnu Pihelgas105
Rein Riga200
Kristiina Kraus20
Sven-Alar Kröönström109,74
Kaarel Väljamäe7
Merle Kruus300
Andrus Suve30
Krista Vapper150
Urve Miidla45
Henrik Aavik450
Margus Püüa150
Tarvo Vau500
Agu Laius45
Kuldar Kaljurand75
Reimo Seemen20
Madis Särglepp10
Tiiu Nigul30
Peeter Karm60
Aire Remiküll75
Margus Pärn150
Hendrik Helandi90
Väino Tõemets10
Kokku I kvartal 125 782,93

2023.a IV kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Merle Kruus300
Anneli Vallaste35
Kristjan Sinisoo300
Tauno Tammeoja25
Hendrik Helandi90
Inga Lips150
Moonika Kuningas15
Lehar Neve1000
Vello Voog10
Andero Laur300
Hedi Teidearu70
Rain Lõhmus25000
Madis Kübar75
Peeter Kreutsberg15
Jaagup Ainsalu100
Kaja Remmelgas30
Sven Ehala10
Henrik Aavik450
Aarne Rentik100
Ene Künnap10
Margus Karro50
Peeter Kangur2000
Ivo Loide400
Toomas Põlluveer10
Anne Saul150
Greta Pukk75
Leeli Amon17
Maie Lavrentjeva200
Kaari Sillamaa30
Urmas Pau75
Raul Kirjanen200000
Arne Parovardin30
Kaido Kukk33
Sirje Just30
Viljar Pennert70
Milko Milatškov100
Liina Maurer90
Aire Remiküll75
Ermo Täks50
Janek Põldoja20
Margus Kaur1200
Aavo Kuldsaar10
Väino Miil30
Kristjan Vanaselja100
Heli Tobre-Madis500
Kaarel Väljamäe10
Rein Karits5
Merle Seeder75,18
Kristjan Vinkman25
Priit Ainsoo100
Urmas Vompa5000
Ago Kaasik60
Siim Kabrits50
Jüri Külvik3000
Kaur Oskar Vanaselja10
Astrid Pukk50
Peter Panov30
Elmo Somelar500
Mihkel Rammo100
Relika Alliksaar-Williams50
Kadri Kullman750
Tõnu Kauba75
Hendrik Ross150
Gunnar Kellamov50
Airi Liiva150
Raul Ennus40
Maia Ruben35
Almar Proos6000
Inge Nõuakas5
Krista Vapper150
Ville Vallaste25
Jaan Mihkel Uustalu10
Tiit Leier50
Koit Saarevet15
Andres Kaarmann300
Meelis Pohlak100
Heiko Kiisk90
Taavi Tamkivi500
Jaanus Otsa3000
Andrus Remiküll5
Tiit Kivimäe100
Kuldar Kaljurand50
Hindrek Männik15
Uku Kudu15
Siim Valmar Kiisler50
Margus Püüa150
Anne Ensling457
Tõnis-Martin Kons500
Riho Ansaar25
Jaan Tihvan30
Tarvo Vau250
Kaire Vahejõe100
Veiko Park30
Arne Merilai250
Teet Ruben50
Karmen Koppel30
Heilo Altin50
Monika Liiv100
Katrin Ekštein15
Ülar Lembke10
Toomas Birk30
Maire Mõttus10
NimiSumma
Helerin Unt25
Jaan Pillesaar5000
Marge Lille20
Agu Laius45
Kaarel Allemann150
Toivo Tammik75
Allan Muuk90
Eero Alamaa60
Raimo Kõrts100
Keili Kund10
Taavi Rajur500
Jaanus Laas30
Urve Miidla15
Deivi Vaht15
Aare Ärmpalu39
Signe Laar50
Riho Maurer2000
Mari Mandre20
Kristjan Piirsalu50
Vello Kübar30
Andrus Suve30
Lavly Perling90
Taavi Eplik10
Kaido Katalsepp100
Renee Annuk20
Peeter Karm60
Henrik Hololei150
Svea Berg30
Andrus Kaarelson100
Külli Vikat50
Väino Tõemets40
Indrek Luberg150
Tiia Raudma30
Jaan Audru75
Kristiina Kraus30
Aare Nurk100
Priit Rajamägi45
Mati Riimaa400
Taavet Hinrikus20000
Alvar Elbing60
Eghert Daniel50
Lauri Niilo10
Ain Böckler50
Heldur Meerits7500
Terry Tamm10
Marju Puurand60
Ants Laos1500
Paavo Ulmanis90
Eero Kaljuste500
Kristina Märtin25
Meelis Sinilo150
Jano Purga5
Tiit Põder50
Kati Kuusk125
Rein Murula30
Merike Viitung60
Ahto Jalak30
Heiti Hääl1000
Kahro Kaldma60
Tarmo Linnamägi300
Riro Kangro10
Verner Vislap20
Stanislav Vammus10
Ann Räämet70
Michael Gregorius Bach0,69
Esmar Naruski75
Priit Põdra30
Kaisa Kamarik75
Tõnu Pihelgas30
Sten Tamkivi20000
Anti Liivat60
Margit Leerimaa150
Rainer Lomp30
Viigi Saksakulm25
Indrek Poolak150
Kai Oidermaa10
Erkki Susi150
Jevgeni Shipov25
Alar Voitka50
Tõnu Liivo50
Henri Pook45
Risto Kulderknup75
Aneli Šmigelskite50
Tauno Õunapuu100
Karel Kuningas75
Jana Kuusk105
Tea Laanpere50
Ivar Dembovski3000
Kati Käpp75
Ando Eelmaa100
Mihkel Kübar90
Tõnu Teeveer10
Sven-Alar Kröönström82
Kristina Virro100
Martin Lepiku150
Jaak Grünberg45
Taivo Talpas10
Madis Avi300
Kätlin Jürna50
Tiiu Nigul30
Kaja Kreisman200
Kokku IV kvartal 323 573,87

2023.a III kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Tiit-Rein Viitso100
Riina Roos50
Aneli Šmigelskite50
Merle Kruus300
Jana Kuusk30
Priit Kollo80
Elmo Somelar50
Ivar Valdmaa2000
Allar Mõttus50
Külli Vikat50
Martin Lepiku150
Jaak Läänemets500
Svea Berg30
Andres Õunmaa200
Eero Alamaa60
Kaarel Allemann100
Jaan Tihvan45
Anu Baum50
Leelo Rande50
Mihkel Kübar90
Hendrik Ross200
Egle Tensok30
Tarvi Tuvi160
Mati Riimaa100
Kristiina Kraus20
Peeter Kreutsberg10
Margit Leerimaa346
Janek Tuul50
Kaitti Kattai200
Arvi Mölder120
Greta Pukk245
Kaupo Sempelson30
Teet Ruben75
Paavo Ulmanis200
Lilli Marleen Kork50
Uku Kudu80
Sulev Kaldaru50
Kaarel Kose50
Daniel Tikkerbär30
Janek Puusepp150
Rain Lõhmus25000
Mait Mäekask80
Siiri Kuningas50
Ago Kaasik120
Kahro Kaldma60
Carmen Marianne Teär80
Jaanus Laas30
Indrek Luberg100
Tiit Salvan80
Koit Saarevet15
Sven-Alar Kröönström63
Peeter Karm60
Marek Ruiso150
Kairi Heinsoo50
Astrid Pukk125
Ville Vallaste110
Siim Valmar Kiisler100
Maia Ruben75
Tiia Raudma30
Enno Kalam100
Jaanus Leichner1500
Veiko Park10
Mihkel Palk150
Annika Põitel100
Tauno Õunapuu125
Jaan Audru75
Kaire Vahejõe50
Aleksander Jorro300
Heldur Meerits7500
Merle Seeder75,18
Tiiu Nigul80
Liina Maurer170
Priit Põllumäe50
Kristina Märtin25
Tanel Raja50
Heli Tobre-Madis500
Anne Saul150
Hanna-Mai Rondo100
Martin Kork62,4
Priit Rajamägi45
Tarmo Linnamägi480
Esmar Naruski125
Merike Viitung60
Taavi Liivo250
Andrus Suve30
Toivo Tammik75
Priit Põdra30
Kristel Meiris50
Jaak Hinrikus100
Karel Jaanson50
NimiSumma
Kätlin Jürna50
Henrik Aavik450
Sirje Just30
Verner Vislap20
Maie Lavrentjeva200
Airi Liiva330
Kaarel Väljamäe40
Eva Mets20
Heiti Hääl1000
Eghert Daniel100
Tiit Leier100
Lauri Niilo30
Moonika Kuningas50
Kaido Loor30
Toomas Põlluveer10
Alvar Elbing60
Indrek Poolak150
Ahto Jalak50
Enn Sutting70
Kaja Sakk50
Krista Vapper200
Mart Mere5000
Arne Parovardin30
Kaisa Kamarik75
Gunnar Kellamov50
Tõnis-Martin Kons350
Lauri Kollo25
Helbe Maasik150
Ann Räämet40
Jaak Grünberg45
Väino Miil130
Signe Laar175
Madis Avi300
Rainer Lomp30
Tiia Rantanen20
Aare Ärmpalu39
Heiko Kiisk225
Anne Ensling125
Elmar Gams60
Mari Mandre30
Reigo Vooremaa100
Taivo Talpas20
Madis Mets50
Birgit Remiküll300
Ivari Kaljurand25
Ander Marksa50
Enn Ossep300
Kati Käpp130
Virve Kutta10
Risto Kulderknup75
Agu Laius45
Lavly Perling340
Henri Pook95
Allan Muuk60
Teno Lehtpuu3
Merle Mäesalu100
Peter Panov30
Vello Kübar20
Ain Böckler50
Hedi Teidearu60
Karmen Koppel25
Tõnu Pihelgas70
Kristjan Vanaselja320
Maire Mõttus20
Üllar Varik100
Almar Proos6000
Juta Püvi100
Tiit Kivimäe100
Piret Maasik80
Kai Oidermaa30
Andero Laur300
Ülar Lembke157
Leeli Amon12
Marju Puurand140
Toomas Nurk2000
Kadri Sommer180
Eva Asten10
Aire Remiküll75
Tea Laanpere25
Madis Kübar255
Andres Kaarmann400
Kaja Remmelgas30
Tõnu Aigro660
Kätlin Barz80
Margo Kerner10
Jaagup Ainsalu205
Arne Merilai330
Terje Mitt80
Tiit Põder50
Kokku III kvartal 68 722,58

2023.a II kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Eero Alamaa20
Jaanus Laas20
Priit Rajamägi45
Kaisa Kamarik75
Verner Vislap20
Andero Laur300
Risto Kulderknup75
Ilvar Saar10
Madis Avi300
Svea Berg30
Koit Saarevet15
Birgit Remiküll125
Tauno Õunapuu660
Aare Ärmpalu26
Virve Kutta15
Ene Künnap80
Mihkel Kübar90
Leeli Amon80
Alar Mõttus50
Kristiina Kraus30
Toomas Kasemaa100
Kaja Mustimets300
Hendrik Ross150
Vello Kübar30
Indrek Poolak50
Ants Laos3000
Jaan Tihvan45
Kaarel Väljamäe10
Martin Kleinert200
Sulev Kaldaru75
Kuldar Kaljurand50
Tarmo Linnamägi430
Toomas Birk155
Ain Böckler130
Oleg Gross10000
Signe Laar25
Merle Seeder75,18
Tiit Salvan130
Kadri Kullman1305
Anne Ensling75
Tiiu Nigul30
Piret Kann-Smirnov25
Aire Remiküll25
Mati Riimaa100
Lavly Perling220
Krista Vapper50
Arne Merilai150
Jana Kuusk10
Sandra Sander20
Almar Proos2000
Kristjan Vanaselja725
Jürgen Siimut30
Peeter Karm60
Merike Viitung110
Kati Käpp75
Ann Räämet105
Viljar Pennert50
Kahro Kaldma60
Martin Lepiku200
Andrus Suve30
Kaja Remmelgas30
Tiia Raudma30
Mirko Lepparu20
Janek Puusepp275
Airi Liiva650
Kaido Loor30
Inga Kupp-Silberg230
Teet Ruben75
Mait Mäekask50
Imre Vilt180
Astrid Kund50
Merle Kruus300
NimiSumma
Sirje Just30
Ivo Loide60
Tõnu Aigro660
Henri Pook45
Kristina Virro250
Eva Mets30
Sven-Alar Kröönström80
Karmen Koppel15
Ago Kaasik50
Toomas Põlluveer10
Esmar Naruski135
Sirje Maas30
Ants Tuur10
Gunnar Kellamov50
Margit Leerimaa150
Väino Miil30
Karel Kuningas325
Aneli Šmigelskite50
Mart Mere5000
Dmitri Kuznetsov80
Oivi Nõmmerga25
Allan Muuk50
Lauri Niilo30
Maire Mõttus210
Tiia Rantanen30
Kadri Sommer384,24
Eghert Daniel150
Liina Maurer60
Paavo Ulmanis10
Toivo Tammik75
Madis Kübar75
Lisette Pent1
Andres Õunmaa300
Jaan Audru75
Maia Ruben75
Kadi-Liis Maidla10
Tea Laanpere130
Peter Panov30
Arne Parovardin30
Indrek Luberg175
Rainer Lomp10
Elmo Somelar730
Heldur Meerits5000
Tiit Põder50
Anne Saul150
Mihkel Palk10
Kaupo Semplson30
Taivo Talpas20
Priit Isok125
Jaagup Ainsalu100
Marju Puurand40
Andrus Kaarelson310
Tauno Tammeoja50
Lauri Kollo75
Mari Mandre10
Jaak Grünberg225
Kristina Märtin25
Tõnis-Martin Kons130
Priit Põdra30
Merle Raun310
Annely Ristikivi50
Jaanus Leichner2000
Kati Kuusk100
Andres Kaarmann425
Taavi Eplik10
Ivari Kaljurand25
Agu Laius155
Jaanus Laidvee50
Alvar Elbing60
Tiit Leier155
Kai Oidermaa20
Kokku II kvartal 43 891,42

2023.a I kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Aleksander Jorro1000
Toomas Birk714
Kaitti Kattai100
Andres Laisk2000
Väino Miil55
Tarmo Linnamägi1506
Lauri Kollo75
Andrus Suve100
Rein Murula654
Merle Seeder75,18
Mait Riikjärv1000
Tiiu Nigul30
Jaak Grünberg45
Allan Muuk500
Imre Freiberg1000
Madis Särglepp40
Meelis Sinilo111,11
Ivari Kaljurand25
Kuldar Kaljurand100
Anne Saul150
Greta Pukk330
Rain Lõhmus75000
Madis Avi300
Taimi Hüvonen100
Arne Merilai950
Henri Pook45
Milko Miltškov100
Ülle Kell671
Jüri Külvik5000
Alvar Elbing60
Kaja Kreisman300
Malle Veering50
Kati Käpp375
Risto Kulderknup75
Taavet Hinrikus2000
Aimur Liiva980
Eghert Daniel250
Ülo Heinsoo4986
Maie Lavrentjeva100
Tea Laanpere100
Henrik Ross150
Andres Õunmaa300
Mihkel Kägo20
Jaak Nigul2000
Priit Rajamägi45
Kaire Vahejõe300
Merle Raun60
Tiina Uueni1807,66
Aive Meerits5000
Madis Kübar75
Siim Valmar Kiisler2250
Kulno Rehkalt1500
Nele Noorkikas90
Üllar Suvemaa500
Egle Tensok15
Kaja Remmelgas30
Tiit Nilson3000
Merle Kruus300
Jürgen Siimut50
Gunnar Kellamov50
Sirje Just40
Tõnu Aigro1980
Margit Leerimaa2145
Riho Maurer500
Ivo Suursoo3000
Andres Kuuse99
Tauno Õunapuu925
Priit Kaasik1000
Annely Ristikivi75
Sulev Kaldaru175
Almar Proos8500
Martin Lepiku100
Aire Remiküll50
Tiia Raudma30
Maret Pank10
Anu Baum50
Tõnu Pihelgas426
Mart Keerutaja77
Carmen Marianne Teär90
Kaido Kõivik50
Priit Põllumäe230
Adriana Jordan107
Indrek Luberg550
Virgo Nõmmerga175
Mihhail Jallajas50
Jaan Tihvan30
Andres Tölp139
Koit Saarevet10
Elmo Somelar4680
Rein Riga300
Madis Mets100
Kaarel Väljamäe10
Esmar Naruski1000
Aadi Tegova125
Jaanus Hansen0,01
Lauri Sisask100
Signe Laar559,5
Vello Kübar10
Aneli Šmigelskite400
Lehar Neve1000
Tauno Tammeoja75
Anne-Rita Aas50
Kaisa Marran35
Ragnar Skroman1,69
Aivo Hallist50
Kristjan Vanaselja4600
Mihkel Kalda50
Eva Mets60
Kai Oidermaa20
Urmas Uska30
Aivar Helstein200
Kaari Sillamaa50
Margus Kohava3000
Tarvi Tuvi300
Alvar Veersalu500
Peeter Eero25
Iurii Plugatarov50
Marju Puurand115
Robert Laanpere20
Ville Vallaste443
Arvo Veskimets150
Juhan Pärna1000
Veiko Posti100
Ivar Murumägi100
NimiSumma
Ellen Ülesoo50
Valter Napits500
Aigar Urva1000
Kristel Kivimets20
Inga Kupp-Silberg100
Peeter Kangur5000
Kersti Kaljulaid1000
Egon Spriit25
Airi Liiva916,44
Kahro Kaldma60
Indrek Lõhmus100
Kairi Heinsoo50
Ando Eelmaa810
Üllar Varik25
Andres Hermaste25
Taavi Tamkivi2500
Lauri Niilo30
Sten Tamkivi2000
Jaanus Leichner2000
Kaisa Kamarik75
Priit Põdra30
Ann Räämet303
Svea Berg30
Inga Jüriado10
Peeter Mänd3000
Tiia Rantanen30
Jaan Pillesaar25000
Lauri Lahtmäe500
Andres Kase100
Lavly Perling2590
Peter Panov30
Merike Viitung60
Inga Lips600
Kaupo Sempelson30
Ago Soomre1000
Birgit Remiküll110
Virve Kutta15
Aleksander Karl Simovart72
Elen Pärt50
Mati Riimaa800
Reimo Seemen20
Aivar Berzin7000
Kristiina Kraus30
Oivi Nõmmerga50
Tarmo Leheroo50
Ivar Dembovski10000
Rey Laas18
Andres Kaarmann1300
Tiit Põder50
Kadri Kullman7000
Maire Mõttus30
Teet Ruben175
Sven-Alar Kröönström105
Ago Kaasik110
Heiko Kiisk1230
Jaan Audru75
Margus Männik50
Tarvo Vau500
Anne Ensling510,4
Paavo Ulmanis280
Mihkel Kübar90
Agu Laius232
Kaido Loor530
Toivo Tammik275
Aili Avi20
Peeter Karm60
Andero Laur300
Mait Raava700
Medeia Saul10
Andrus Mäletjärv100
Astrid Kund100
Peeter Hermik167
Mart Kuusk1000
Anne Raag10
Maia Ruben75
Verner Vislap20
Raul Ennus300
Kati Kuusk100
Marie Edala437,4
Ene Võsumägi10
Heli Tobre-Madis500
Kristiina Laius47
Alar Voitka200
Ülle Mitt202
Karit Tuusula Mölder47
Enno Kalam250
Indrek adler396
Arvi Mölder100
Kristjan Vinkmann50
Robin Karl Voldemar Raidmaa25
Tiit Leier200
Kaido Kukk111
Mihkel Palk20
Tiit Salvan25
Sirje Maas30
Ants Laos5000
Imre Vilt500
Virko Raagmets300
Aili Kübar20
Jaak Läänemets1000
Marelle Erlenheim85
Teet Ennok330
Ants Sild1000
Ott Koobas10
Taivo Talpas5
Alar Mutli600
Heldur Meerits10000
Maidu Raudsepp500
Toomas Põlluveer10
Andrus Kaarelson1619,62
Guido Pook50
Mai Loog400
Rene Treial5000
Tõnis-Martin Kons2000
Astrid Pukk105
Kalev Ramjalg500
Anti Puusepp2000
Hedi Teidearu160
Toomas Lont10
Kuldar Pärn100
Elmer Maas10
Rein Merendi100
Ülar Lembke203
Kokku I kvartal 276104,01

2022.a IV kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Tiiu Nigul70
Arvo Pani50
Raul Ennus100
Karel Kuningas75
Jaan Audru50
Lauri Niilo30
Peeter Hermik75
Kahro Kaldma100
Maia Ruben75
Angela Vaaks10
Eghert Daniel190
Tõnu Aigro1820
Priit Kollo40
Henri Pook45
Toivo Tammik75
Kairi Heinsoo100
Madis Kübar75
Jaan Tihvan15
Maie Lavrentjeva180
Ann Räämet78
Milko Milatškov140
Neeme Tammis5000
Tõnu Liivo40
Kati Käpp75
Malle Veering50
Toomas Birk100
Peter Panov30
Elmo Somelar290
Juhan Toel10
Marju Puurand40
Koit Saarevet50
Inga Kupp-Silberg166,50
Sven-Alar Kröönström50
Mati Riimaa200
Kaupo Sempelson30
Juhan Valter50
Priit Põdra30
Lavly Perling290
Toomas Põlluveer10
Anne Ensling129
Hindrek Männik15
Taavi Tamkivi2000
Kaido Loor30
Tiia Rantanen30
Medeia Saul30
Heiko Kiisk130
Hedvig Tahlfeldt20
Mait Raava154
Astrid Pukk90
Tea Laanpere75
Indrek Luberg190
Aili Kübar30
Juta Püvi100
Hendrik Ross150
Oivi Nõmmerga25
Heldur Meerits5000
Alar Voitka90
Janek Jürioja101
Tiia Raudma30
Jaak Grünberg45
Ülo Heinsoo450
Kätlin Kuldmaa40
Sten Tamkivi2000
Andrus Kaarelson95
Taavi Rajur1000
Kati Kuusk180
Paavo Ulmanis25
Aivar Berzin100
Merle Kruus640
Tauno Õunapuu415
Ando Eelmaa100
Tiit Leier440
Jüri Külvik5000
Kristjan Vanaselja1100
Kaisa Kamarik115
Aire Remiküll190
Janika Ristmägi40
NimiSumma
Maire Mõttus88
Rein Riga200
Tauno Tammeoja65
Eliis Vengerfeldt100
Alvar Elbing50
Margus Kohava3000
Üllar Varik25
Merle Raun40
Kristel Kivimets10
Mihkel Kübar90
Risto Kulderknup75
Inga Lips250
Sulev Kaldaru75
Aneli Šmigelskite50
Ingmar Kaup25
Agu Laius45
Ülle Kell400
Külli Vikat45
Liane Uudeküll50
Hannes Rõõs40
Taivo Talpas5
Väino Miil30
Andres Õunmaa300
Greta Pukk140
Martin Villig1000
Reinhold Mutli40
Tarvi Tuvi35
Anne Hansberg12,50
Virko Raagmets50
Rein Murula40
Taavi Liivo1
Anne Läns30
Annely Ristikivi75
Inga Jüriado10
Almar Proos1500
Marge Lille40
Piret Maasik40
Tiit Naber20
Mihkel Järvsoo100
Tõnu Raitviir0,27
Inna Rose10
Ahto Jalak50
Rait Mattias Salvan14
Kristina Märtin40
Madis Avi100
Sirje Just30
Airi Liiva190
Riho Ansaar40
Olav Miil3000
Virve Kutta25
Kristiina Kraus30
Martin Toht50
Tõnu Pihelgas12,50
Arne Merilai281
Sandra Sander25
Esmar Naruski740
Ville Vallaste140
Lauri Kollo75
Anne Saul100
Tõnis-Martin Kons3040
Margit Leerimaa256,50
Leelo Rande40
Astrid Kund100
Riina Cohen10
Andres Kaarmann250
Liisi Ernesaks45
Siim Valmar Kiisler750
Andres Teder1000
Priit Pavelson30
Ago Kaasik25
Teet Ruben75
Krista Vapper1050
Jaagup Ainsalu200
Tarmo Linnamägi640
Tiit Põder140
Jaanus Leichner1040
Kokku IV kvartal52134,27

2022.a III kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Priit Pavelson65
Andres Kaarmann280
Esmar Naruski200
Külli Vikat10
Kahro Kaldma60
Tõnu Aigro1800
Ülar Lembke25
Helis Pavelson50
Ann Räämet70
Arne Merilai150
Mihkel Palk50
Tea Laanpere200
Aili Avi50
Hedi Teidearu60
Margit Leerimaa180
Mari-Liis Kivistik50
Tarvo Vau2000
Inga Lips25
Lavly Perling380
Ene Künnap50
Helbe Maasik25
Indrek Luberg150
Mari Mandre100
Väino Miil10
Kaisa Kamarik100
Kaupo Sempelson25
Priit Kollo50
Uku Mets25
Uve Jallajas25
Mihhail Jallajas85
Aadi Tegova310
Kristiina Kraus60
Ahto Jalak50
Jevgeni Shipov10
Anne Hansberg50
Kadri Tillemann58
Maire Mõttus110
Martin Loog75
Merle Raun125
Michael Gregorius Bach50
Peeter Hermik50
Signe Laar75
Jan Laar75
Tanel Raja50
Tarmo Linnamägi1150
Kaur Joonas Usai50
Kristina Märtin75
Marge Lille45
Rait Lille25
Meeme Kerge50
Mikk Tiislär66
Agu Laius25
Ellen Ülesoo25
Birgit Remiküll1070
Taavi Liivo50
Tiit Naber35
Aleksander Jorro710
Hendrik Ross75
Greta Pukk150
Inga Kupp-Silberg100
Jaak Grünberg115
Janno Rokk150
Mihkel Kübar30
Airi Liiva50
Juhan Valter50
Priit Põdra10
Urve Miidla10
Otto Pukk16
Madis Mets50
Allan Lahi50
Tiia Raudma10
Jüri Pere100
Sandra Sander10
Madis Särglepp15
Triin Lumi3
Mai Loog25
Andrus Tamboom10
Hindrek Männik25
Rein Murula50
Jana Paulman150
Risto Kulderknup25
Kaja Ostrak50
Kadi-Liis Maidla10
Ago Kaasik15
Indrek Poolak50
Rait Mattias Salvan10
Mart Keerutaja21
Karel Kuningas75
Andi Hektor100
Peter Panov10
Siim Kabrits200
Andres Kuuse20
Mihkel Kägo10
Tanel Uibo50
Monika Liiv100
Carmen Marianne Teär20
Krista Vapper50
Nils Per Anders Hedman100
NimiSumma
Üllar Varik110
Merle Seeder65
Aire Remiküll100
Koit Saarevet50
Ville Vallaste105
Anneli Vallaste65
Imre Vilt100
Merle Kruus300
Anne Ensling105
Astrid Pukk75
Helen Haab25
Andrus Kaarelson50
Siiri Kaarelson50
Eghert Daniel120
Taimi Hüvonen10
Enn Sutting50
Hanna-Lisett Koppel50
Kaja Sakk35
Kati Käpp90
Maie Lavrentjeva180
Ülo Heinsoo80
Mari-Liis Tamm65
Tõnu Pihelgas25
Keili Kund10
Piret Maasik60
Rainer Vann25
Rey Laas50
Tiit Põder35
Anu Kauber95
Rainer Lomp235
Tauno Õunapuu150
Tauno Tammeoja80
Tiit Leier35
Vello Voog100
Kati Kuusk70
Kristjan Vanaselja2400
Kaur Oskar Vanaselja100
Siim Valmar Kiisler550
Janika Ristmägi35
Kätlin Mariin Rapp55
Liis Tuur35
Teet Ruben60
Maia Ruben60
Annely Ristikivi35
Iveta Tomera25
Jaagup Ainsalu315
Rudolf Kasper Naruski55
Toivo Tammik150
Virko Raagmets35
Kätlin Nõgols35
Tõnis-Martin Kons250
Rivo Lemmik100
Madis Kübar50
Joosep Kink25
Triin Tomson100
Kristel Kivimets20
Moonika Kuningas50
Lauri Niilo10
Heldur Meerits7500
Sulev Kaldaru25
Sven-Alar Kröönström50
Kaido Loor10
Marilis Paltsmar10
Aneli Šmigelskite50
Eero Kaljuste500
Tiia Rantanen10
Raimo Kõrts25
Medeia Saul10
Maret Pank20
Viigi Saksakulm10
Kelli Kõluvere 50
Tiiu Nigul10
Paavo Ulmanis15
Kaari Sillamaa25
Jevgeni Garmash25
Andres Õunmaa100
Egon Spriit25
Astrid Kund50
Virgo Nõmmerga20
Kaido Kukk150
Henrik Aavik30
Gunnar Kellamov50
Ülo Lomp10
Indrek Peedo100
Jürgen Siimut25
Mait Raava100
Aare Puht25
Robert Laanpere20
Tiit Salvan25
Kätlin Kuldmaa10
Mirko Lepparu25
Malle Mandre20
Ülo Mandre20
Imre Freiberg1000
Jano Purga10
Tanel Klesment25
Andero Laur250
Alar Voitka30
Kokku III kvartal30909

2022.a II kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Anne Hansberg30
Kätlin Barz30
Indrek Luberg180
Mihkel Palk35
Piret Maasik30
Tõnis-Martin Kons100
Eghert Daniel30
Aire Remiküll100
Marge Lille40
Margus Lille30
Lavly Perling100
Teet Ruben30
Tiit Salvan60
Maia Ruben30
Virko Raagmets30
Andus Kaarelson30
Merle Mäesalu30
Ott Kaldma100
Rudolf Kasper Naruski30
Ermo Täks30
Helbe Maasik30
Kahro Kaldma140
Karel Kuningas100
Kätlin Kuldmaa30
Kristjan Vanaselja1600
Peeter Karm50
Ville Vallaste80
Kadri Tillemann30
Margit Leerimaa30
Mati Riimaa100
Merle Seeder30
Mihkel Kübar30
Signe Laar100
Jan Laar30
Priit Allas30
Vello Voog100
Siim Valmar Kiisler30
Greta Pukk25
Andres Kaarmann100
Hendrik Ross50
Ann Räämet55
Annar Merirand222
Tarvo Vau1000
Madis Mets50
Tõnu Aigro120
Riho Ansaar25
Arne Merilai25
NimiSumma
Merle Raun30
Priit Pavelson35
Uku Mets30
Peeter Hermik130
Tarmo Linnamägi300
Kaisa Kamarik30
Kristina Märtin30
Jaan Mihkel Uustalu100
Mihhail Jallajas30
Tauno Õunapuu30
Tiit Naber30
Mikk Tiislär100
Tõnu Pihelgas30
Kätlin Nõgols30
Made Bambus30
Rey Laas30
Risto Kulderknup100
Tiit Põder60
Alar Voitka30
Aili Avi30
Tiit Leier100
Maie Lavrentjeva65
Ülo Heinsoo65
Oivi Nõmmerga70
Rein Riga100
Anne Ensling30
Eveli Kljujev15
Andero Laur350
Birgit Remiküll30
Taavi Liivo30
Toomas Tauts100
Urmas Kalda30
Airi Liiva130
Henrik Aavik30
Agu Laius100
Sandra Sander40
Tea Laanpere100
Madis Kübar25
Alvar Elbing20
Ahto Jalak100
Merike Viitung20
Aadi Tegova200
Railand Kiintok25
Urve Miidla25
Tiia Raudma150
Ksenia Kravtšenko100
Kokku II kvartal8552

2022.a I kvartalis on meid toetanud:

NimiSumma
Maire Mõttus80
Greta Pukk30
Sandra Sander30
Ann Räämet30
Kaupo Sempelson30
NimiSumma
Tea Laanpere150
Kati Kuusk30
Andres Kaarmann30
Hendrik Ross100
Ülle Mitt30
Kokku I kvartal540