shape

Meie kandidaadid Riigikogu valimistel

1. Haabersti, Põhja-Tallinn, Kristiine

Ilmar Raag
Henrik Aavik
Alar Voitka
Ülle Kell
Andres Kuuse
Priit Põdra
Michael Gregorius Bach
Toomas Birk
Tiit-Rein Viitso
Kaisa-Lisete Kumari
Tiit Naber
Heiko Kiisk

2. Lasnamäe, Kesklinn, Pirita

Mart Kuusk
Rein Murula
Tõnis-Martin Kons
Tarmo Linnamägi
Mai Loog
Mait Raava
Krista Vapper
Tauno Õunapuu
Kätlin Kuldmaa
Rainer Lomp
Hindrek Männik
Sandra Sander
Kaspar Põder
Jevgeni Garmaš
Kati Käpp

3. Mustamäe, Nõmme

Siim Valmar Kiisler
Indrek Luberg
Ülle Mitt
Jorma Puusaag
Imre Miguel Kaju
Margit Leerimaa
Raul Ennus
Tõnu Pihelgas
Oivi Nõmmerga
Rudolf Kasper Naruski

4. Harju- ja Raplamaa

Lavly Perling
Andres Laisk
Andres Kaarmann
Aimur Liiva
Kadri Tillemann
Ando Eelmaa
Eero Alamaa
Alar Mutli
Andrus Kaarelson
Virko Raagmets
Anne Ensling
Iveta Tomera
Signe Laar
Agu Laius
Arvo Veskimets
Ville Vallaste
Adriana Jordan
Ann Räämet

5. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Kristjan Vanaselja
Inga Kupp-Silberg
Toomas Kasemaa
Tiiu Nigul
Tõnu Liivo
Kerli Elbrecht
Mihkel Palk
Jaan-Mihkel Uustalu

6. Lääne-Virumaa

Tiina Uueni
Janek Puusepp
Birgit Remiküll
Merli Kaunissaar
Ülar Lembke
Marju Puurand
Airi Liiva

7. Ida-Virumaa

Ivo Loide
Marie Edala
Rait Mattias Salvan
Roman Astahhov
Aivar Helstein
Ivan Dmitrijev
Aneli Šmigelskite
Karit Tuusula Mölder

8. Järva- ja Viljandimaa

Priit Põllumäe
Aili Avi
Kati Kuusk
Ermo Täks
Viljar Pennert
Mihkel Kalda
Tarvi Tuvi
Kaur Joonas Usai
Urmas Kirsch

9. Jõgeva- ja Tartumaa

Allan Muuk
Karel Kuningas
Kaire Vahejõe
Kadri Sommer
Tõnu Aigro
Guido Pook
Imre Vilt
Ago Kaasik
Martin Kleinert

10. Tartu linn

Elmo Somelar
Kadri Kullman
Arne Merilai
Aadi Tegova
Hedi Teidearu
Indrek Adler
Jaagup Ainsalu
Ülo Heinsoo
Carmen Marianne Teär
Tanel Uibo

11. Võru-, Valga- ja Põlvamaa

Põim Kama
Esmar Naruski
Väino Tõemets
Liina Tsimmer
Margus Karro
Rein Mootse
Mart Keerutaja
Uku Kudu
Sulev Kaldaru
Mikk Umbleja

12. Pärnumaa

Kaarel Kose
Marelle Erlenheim
Andres Tölp
Kristiina Laius
Peeter Hermik
Katrin Ekštein
Aleksander Saak
Greta Pukk
Paavo Ulmanis

2023 Riigikogu valimiste üldnimekiri

Lavly Perling
Kristjan Vanaselja
Siim Valmar Kiisler
Indrek Luberg
Andres Kaarmann
Kati Kuusk
Birgit Remiküll
Ilmar Raag
Andrus Kaarelson
Karel Kuningas
Inga Kupp-Silberg
Tarmo Linnamägi
Tauno Õunapuu
Mait Raava
Arne Merilai
Põim Kama
Rait Mattias Salvan
Allan Muuk
Ann Räämet
Ando Eelmaa
Krista Vapper
Alar Voitka
Kaire Vahejõe
Elmo Somelar
Peeter Hermik
Henrik Aavik
Kati Käpp
Raul Ennus
Anne Ensling
Kätlin Kuldmaa
Jaagup Ainsalu
Andres Laisk
Mart Kuusk
Signe Laar
Esmar Naruski
Airi Liiva
Kadri Tillemann
Aadi Tegova
Margit Leerimaa
Rudolf Kasper Naruski
Agu Laius
Toomas Kasemaa
Ivo Loide
Ülle Mitt
Aili Avi
Kadri Kullman
Väino Tõemets
Ülle Kell
Tiina Uueni
Marie Edala
Priit Põllumäe
Kadri Sommer
Hedi Teidearu
Liina Tsimmer
Kaarel Kose
Rein Murula
Aimur Liiva
Janek Puusepp
Ermo Täks
Marelle Erlenheim
Margus Karro
Roman Astahhov
Tiiu Nigul
Jorma Puusaag
Tiit Naber
Eero Alamaa
Tõnu Liivo
Merli Kaunissaare
Aivar Helstein
Viljar Pennert
Tõnu Aigro
Indrek Adler
Rein Mootse
Andres Tölp
Andres Kuuse
Mai Loog
Tõnu Pihelgas
Alar Mutli
Kerli Elbrecht
Priit Põdra
Kristiina Laius
Ülo Heinsoo
Guido Pook
Mihkel Kalda
Tiit-Rein Viitso
Ville Vallaste
Michael Gregorius Bach
Hindrek Männik
Virko Raagmets
Mart Keerutaja
Katrin Ekštein
Toomas Birk
Sandra Sander
Iveta Tomera
Mihkel Palk
Ülar Lembke
Ivan Dmitrijev
Tarvi Tuvi
Imre Vilt
Uku Kudu
Aleksander Saak
Marju Puurand
Arvo Veskimets
Kaspar Põder
Rainer Lomp
Imre Miguel Kaju
Aneli Šmigelskite
Kaur Joonas Usai
Ago Kaasik
Carmen Marianne Teär
Sulev Kaldaru
Greta Pukk
Jevgeni Garmaš
Kaisa-Lisete Kumari
Oivi Nõmmerga
Adriana Jordan
Jaan-Mihkel Uustalu
Heiko Kiisk
Karit Tuusula Mölder
Urmas Kirsch
Martin Kleinert
Tanel Uibo
Mikk Umbleja
Paavo Ulmanis
Tõnis-Martin Kons