shape

Toome vaba konkurentsi ravimite müügiturule

– Kaotame käsimüügiravimite müügipiirangud

– Laiendame e-apteekide tegevusvõimalusi

– Taastame ettevõtlusvabaduse, igaüks võib olla apteegi omanik

Konkurentsiamet leidis 29. jaanuaril 2024. avaldatud analüüsis, et 2020. aastal jõustunud apteegireform ei ole oma eesmärke täitnud ning ravimite müügiturul puudub sisuliselt konkurents.

Parempoolsete hinnangul on ravimite müügiturg olnud Eestis pikemat aega ebamõistlikult piiratud ja konkurentsi halvav. Selle tulemusena kujunes välja oligopoolne turg, mitte tõttu on ravimite hinnad tarbijate jaoks ebamõistlikult kallid ning ravimite kättesaadavus piiratud. Kolme aasta tagune reform vaid võimendas neid probleeme ning lukustas turu uute tulijatele.

Vastutus olukorra eest lasub kõigil neil erakondadel ja poliitikutel, kes on seadnud avalikest huvidest kõrgemale mõne huvirühma omad ning surunud läbi vildakaid regulatsioone. Apteegireformil oli oligopoolset turgu võimendav ja konkurentsi vähendav mõju ning see on kaasa toonud Eesti ravimite müügituru taandarengu:

– Eesti ravimite müügiturgu on korraldatud mitte tarbijate, vaid üksikute turuosaliste era- ja tsunftihuvidest lähtuvalt. Seetõttu on ravimite hinnad meil kallimad võrreldes paljude naaberriikidega ning ravimite kättesaadavus inimestele on jätkuvalt probleemiks.

– Aegade jooksul kehtinud piirangud (apteekide asutamise asukohapiirangud, käsimüügiravimite müügi keeld väljaspool apteeke, apteekide omandipiirangud, jm) on töötanud üksikute turuosaliste huvides, vähendanud apteegikettide arvu ning takistanud uute tulijate sisenemist nii hulgi- kui jaeturule. Selle tulemus on turu kontsentreerumine ja oligopolide väljakujunemine.

– Üldapteegi tegevusloa eeltingimused (valitsevat mõju peab omama proviisor, kes peab töötama vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana) on otsene ettevõtlusvabaduse piiramine, mis on olemuslikult vale. Tsunftid jäägu keskaega. Kutseühing peaks tegelema proviisorite kutsestandarditega, mitte taotlema ettevõtlust monopoliseeriva korporatiivse tsunfti rolli.

– Proviisorikutse ülesanne on tarbijate nõustamine teadlike otsuste tegemisel ravimiostudel. Proviisorite kohustuslikus korras ettevõtjaks sundimine on kohustanud paljusid võtma soovimatut ettevõtlusriski enda töökoha säilitamiseks või tekitanud olukorra, kus formaalsed kasusaajad ei teosta tegelikku kontrolli apteegiettevõtete üle. Ettevõtlusriski võtmine peab saama vabatahtlikuks ning olema inimese teadlik valik, mitte bürokraatliku nõudega kellelegi peale sunnitud formaalsus, sest äriühingu juhatuse liige vastutab kogu oma varaga.

Parempoolsed pakuvad välja apteegireformi plaani, mille eesmärk on vabastada turg üleliigsetest piirangutest, teha ravimid soodsalt kättesaadavaks ning kaasajastada turgu.

1. Kaotame käsimüügiravimite müügilt piirangud. Sarnaselt paljude teiste riikidega lubame käsimüügiravimite müüki väljaspool apteeke. Seeläbi parandame ravimite kättesaadavust ning loome võimaluse turul reaalse konkurentsi tekkeks, võimaldades jaekauplustel ning teistel ettevõtjatel pakkuda alternatiivi hulgimüüjatega seotud apteegikettidele.

2. Laiendame e-apteekide tegevusvõimalusi. Kaotame ebamõistliku piirangu, mille kohaselt tohib ravimite kaugmüüki teostada ainult füüsilise asukohaga üldapteek. Käsimüügiravimite ja retseptiravimite müük koos tarbijate nõustamisega ei pea toimuma füüsilises asukohas, kaasajal saab seda teha e-kanalite kaudu. Tehnoloogiate kasutamine aitab kokku hoida kulusid ning võimaldab tarbijatele paindlikumat ning privaatsemat nõustamist proviisori poolt.

3. Taastame ettevõtlusvabaduse. Kaotame kehtiva piirangu, mille alusel tohib ravimite jaemüüki teostada üksnes proviisori enamusosalusega äriühing. Retseptiravimite müüki võimaldava tegevusloa eelduseks jäägu töösuhe proviisoriga.