shape

Põhimõtted

Parempoolsed seisavad vaba, jõuka ja eestimeelse ühiskonna eest.

Kõik meie jõupingutused on suunatud sellele, et Eesti oleks eestlaste jaoks parim paik maailmas:

 • kus olla osa vabast ja turvalisest ühiskonnast, kus riik sekkub inimese ellu võimalikult vähe;
 • kus igaüks saab leida sobivat tööd või tegelda ettevõtlusega, mis võimaldab väärikat sissetulekut;
 • kus eestlaslik omapära on hoitud ja eesti keele ja kultuuri areng on tagatud.

Eestlus püsib ja kasvab siis, kui Eesti on vaba ja jõukas ühiskond, kuhu eestlased tahavad alati tagasi pöörduda ja kus eesti elulaadi austavad pered tunnevad ennast õnnelikuna.

Sellise ühiskonna edendamiseks seisame meie Parempoolsetena selle eest, et:

 • üksikisiku vabadused on igal ajal tagatud ja kaitstud;
 • rohkem vastutust usaldatakse inimestele endile, peredele ja eraalgatusele ning lõpetatakse püüded kõike reguleerida;
 • peetakse loomulikuks, et jõukus tuleb tööst ja ettevõtlikkusest, mitte riigipoolsest ümberjagamisest;
 • maksusüsteem on lihtne ja ühetaoline, maksud on võimalikult madalad ning riigi eelarvepoliitika vastutustundlik;
 • haridust ning haritust nähakse peamise tagatisena, et igaüks mõistab vabaduse ja vastutuse seost ja teeb vastutustundlikke valikuid enda ja kogukonna jaoks;
 • Eesti on kaasaegne uuendustele avatud riik, mille reeglid lihtsustavad uute tehnoloogiate ja ärimudelite kasutuselevõttu;
 • Eesti jääb kindlaks meile omastele läänelikele väärtustele – tugev kodanikuühiskond, aus ja läbipaistev riigijuhtimine, sõltumatud institutsioonid ja sõnavabadus on jätkuvalt iseenesest mõistetavad ja au sees;
 • Esindusdemokraatia on kaitstud, poliitika põhivalikud on maailmavaatelised ning erakondade roll esindusdemokraatias oluline.

Miks toetada Parempoolseid?

Jääme kindlaks oma maailmavaatele

 • Parempoolsed ei püüa igaühele meeldida. Jääme kindlaks oma maailmavaatele ega ohverda põhimõtteid hetkelise populaarsuse nimel.
 • Valikud poliitika tuumküsimustes on alati maailmavaatelised. Kuulame asjatundjaid ja kaasame neid poliitikate väljatöötamisse, kuid otsused langetame enda põhimõtetest lähtuvalt.

Peatame vasakpöörde

 • Mitmed paremtiivalt alustanud erakonnad on nüüdseks taandunud oma kunagistest põhimõtetest ning lubavad kõigile kõike. Selle tulemusena kasvavad riigi kulutused, suureneb bürokraatia ja nõrgeneb Eesti konkurentsivõime.
 • Vasakpöörde ärahoidmiseks peab järgmises Riigikogus olema erakond, mis ütleb ei üha suurenevale ümberjagamisele ja riigi lõhki laenamise püüetele.

Värskendame Eesti poliitikat

 • Eesti poliitika on tupikus. Valik tundub justkui piirduvat ühelt poolt mandunud võimuparteide ning teiselt poolt äärmuslastest populistidega. Nii ei pea see jääma.
 • Parempoolsed pakuvad inimestele selge ja värske alternatiivi, keda toetada.
 • Me ei alusta tühjalt kohalt. Paljude meie liikmete algerakonnad – ERSP, Isamaa ja Res Publica on algusest peale kandnud Eesti elu edasiviimise ning vaba ja lääneliku Eesti ehitamise missiooni. Seisame hea selle jätkumise eest.

Keskendume suurtele teemadele

 • Parempoolsed pööravat suurimat tähelepanu neljale valdkonnale: julgeolek, majandus, õigusriik ja haridus. Julgetest ja läbimõeldud otsustest nendes valdkondades sõltub Eesti jätkuv areng vaba, jõuka ja demokraatliku riigina.
 • Julgeme teha raskeid otsuseid ning algatada pikalt edasi lükatud reformid tervishoius ja hariduses ning kaasajastada riigivalitsemist kärpides bürokraatiat ja hoides maksud madalad.

Meie liikumises on hoogu

 • Toome uue põlvkonna ideed ja liidrid poliitikasse. Uus põlvkond talente on viinud Eesti nime ja ettevõtted maailma, kuid jäänud siiani riigijuhtimisest kõrvale.
 • Meie organisatsioon on kaasaegne ning kasutame uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad kiiret otsustamist, läbipaistvust ja kaasarääkimist igale liikmele sõltumata tema asukohast.
 • Parempoolsed on avatud kõikidele Eesti inimestele, kes jagavad meie maailmavaadet ja väärtusi. Anname rahvuslikule poliitikale kaasaegse sisu ja kõla. Eestimeelne poliitika peab olema liitev ja kaasaegne, mitte tõrjuv ega vastanduv.