Kas järgmine riigikogu peaks perehüvitised tagasi pöörama?Peretoetuste seadus, mis tõstab kolme ja enama lapselise pere toetuse 900+ euroni, suurendab ebavõrdsust ühe-kahelapseliste peredega ja toob igal aastal riigieelarvesse enam kui 200 miljonit eurot lisakulu.

Jäta oma kontaktid ja vaata, kui suur hulk vastajatest on sinuga samal arvamusel.