shape

Õpetaja palga üle otsustagu koolijuht, mitte minister ega ametiühing

Parempoolsete hinnangul ei ole streik õige viis õpetajate motivatsiooni- ja palgaküsimuse lahendamiseks. Haridusraha sihipärasemaks ja õiglasemaks kasutamiseks tuleb õpetajate palgaraha üle otsustamine anda täies mahus koolijuhile.

Haridustöötajate ja avalikkuse nördimus on valeliku poliitika ja katteta lubaduste tulemus, mille eest vastutavad ühtviisi nii Riigikogu erakonnad kui ametiühingu rolli täitev Eesti Haridustöötajate Liit (EHL). Meenutagem, et vaid aasta tagasi enne Riigikogu valimisi õhutas seesama EHL erakondi osalema õpetajate palga enampakkumisel ning tunnustas Isamaad, erakonda Eesti 200, Reformierakonda ja Sotsiaaldemokraate kõige suuremate katteta lubaduste jagamise eest.

Mõistame soovi karistada valelikke poliitikuid, et valetamise muster edaspidi ei korduks, kuid streik ei ole selleks sobiv lahendus. Streigis ei kannata mitte valelikud poliitikud, vaid lihtne tööl käiv Eesti inimene.

Tunnustame neid õpetajaid, kes tänases keerulises majanduslikus olukorras on otsustanud mitte streikida. Streigis osalemine peab olema rangelt vabatahtlik, kedagi ei tohi tema otsuste pärast halvustada ega survestada streikima.

Hariduses peavad vastutus ja õigused käima koos. Kaasaegse õpikeskkonna loomise ning heade õpitulemuste eest vastutavad kooli pidaja ja koolijuht, mitte ministeerium ega ametiühing. Juurprobleemide lahendamiseks tuleb haridusraha liikumine ümber korraldada ning jätta hariduskorraldus ja haridusraha kasutamine kohaliku omavalitsuse otsustada.

Parempoolsete ettepanekud on järgmised:

1. Ühetaolise riikliku alampalga kehtestamise asemel tuleb palgaraha anda täies mahus ja ilma piiranguteta kooli pidajale. Tallinna õpetajad pidagu oma palga osas läbirääkimisi Tallinna linnaga ning Vormsi õpetajad Vormsi vallaga. Kooli pidaja määrab palgaraha kasutamise ja tingimused ning koolijuht otsustab iga õpetaja palga, võttes arvesse konkreetset panust ja tulemusi.

2. Õpetajate töö tasustamine ei saa jätkuda põhimõttel, et nõuame igaühelt töötulemusi tema võimete kohaselt, kuid palka saavad kõik võrdselt. Heal õpetajal peab olema võimalus teenida topeltpalka.

3. Õpetajate töö tasustamine tuleb töökoormuse ja -ülesannetega vastavusse viia.