shape

Ideevorm

    Mõtled Eesti ees seisvale väljakutsele, mis lahendust vajaks? Või tead juba lahendust mõnele olulisele probleemile? Jaga oma mõtteid meiega, arutame koos ja viime head mõtted ellu!
    Käesolevaga annan MTÜ-le Parempoolsed (registrikood 80608655) nõusoleku minu isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, salvestamiseks ja säilitamiseks. MTÜ Parempoolsed kinnitab, et ei edasta esitatud andmeid kolmandatele osapooltele ega reklaamfirmadele. Kinnitan, et olen ise oma isikuandmed MTÜ-le Parempoolsed kättesaadavaks teinud. Mind on teavitatud sellest, et mul on õigus nõuda igal ajal minu andmete ajakohastamist, küsida teavet minu andmete kohta või nõuda oma andmete kustutamist.