New Posts

Reformierakond, järgmiseks võiksite sularaha keelustada

5 juuni, 2024

Reformierakonna plaanitav jälgimisühiskond, kus hakatakse regulaarselt kontrollima kõiki pangakontosid, lõhub usalduse riigi ning maksukuulekate inimeste ja ettevõtjate vahel.

Tegemist oleks täiesti põhimõttelise muudatusega. Eraisiku pangakontodel toimuv on selgelt seotud eraelu puutumatusega ning samuti kehtib meil pankadele seadusest tulenev pangasaladuse kohustus – seda nii eraisikute kui ettevõtete puhul. Senini on sellise ulatusega õiguste riive jaoks olnud vajalik maksumenetluse algatamine, mille käigus saab maksuamet pangakontodele ligi.

Reformierakond, mis varem on sõnades seisnud parempoolsete vaadete eest, on nüüdseks ennast selgelt ümber positsioneerinud, toetades järjest suuremat riigi sekkumist kõigisse eluvaldkondadesse, võttes sellega radikaalselt vasakpoolse hoiaku. Nüüd siis soovitakse muuta juurdepääs kodanike ja ettevõtete pangakontodele automaatseks ja püsivaks.

Kahtlemata saab Reformierakond riigipoolset sekkumise ulatust veelgi edasi arendada, mis „parandaks oluliselt“ maksulaekumisi. Peale maksuametile pangakontodele pideva juurdepääsu loomist „tasuks kaaluda“ ka sularahatehingute keelustamist ning sularaharingluse lõpetamist, kuna need sammud kõik vähendaks otsustavalt varimajanduse osakaalu.

Kas me ikka tahame sellises ühiskonnas elada ning mis saab mistahes kriisiolukorras, kui meil sularaha ringlusest puudub, on juba järgmised küsimused. Minule isiklikult pole selline jälgimisühiskond igatahes vastuvõetav!

Isegi kui pangakontode jälgimise idee oli ametnike peades sündinud spinn, millega testida ühiskonna tolerantsi – kui kaugele totalitaarsete meetoditega võib minna – siis Reformierakonnal ja reformierakondlasest rahandusministril Mart Võrklaeval on vastutus ministeeriumi haldusala ametnikud korrale kutsuda. Isiku- ja ettevõtlusvabadusi piiravad mõtted tuleb eos maha matta, mitte neid avalikkuse ees toetada, õigustada ja mõneti pehmendada. Kuna seda me ei näinud, jääb üle ainult tõdeda, et plaan sobib Reformierakonna poliitiliste vaadetega, on saanud heakskiidu rahandusministeeriumi kõrgeimal tasemel.

Pangakontode pideva jälgimise ja analüüsi alla seadmise kõige esimene tagajärg oleks küllap massiline kontode avamine väljaspool Eesti pangandussüsteemi. Küpsev plaan annab halva signaali ka majanduskeskonna kohta: Eestis ei ole stabiilset ettevõtluskliimat. Pidev reeglite ümber tegemine muudab Eestisse investeerimise vähem atraktiivseks, investeeringute mujale liikumine teeb aga lõpuks meid kõiki vaesemaks.

Nüüd on Reformierakonna valijatel viimane aeg mõelda – kas selliseid plaane hauduv erakond ikka on seesama partei, mille poolt te varem hääletanud olete? Eesti ajaloo rängima vabaduste piiramise katse oma poliitiliseks eesmärgiks võtnud partei ei esinda liberaalse maailmavaatega inimesi, veel vähem ettevõtjaid. Praeguseks on Eestisse alles jäänud ainult üks parempoolne, vabaduste eest seisev erakond – Parempoolsed. Me peame oluliseks riigi võimalikult vähest sekkumist inimeste eraellu ja ettevõtlusvabaduse hoidmist. Automaatne ja regulaarne pangakontode analüüs ei ole vastuvõetav vaba riigi kodanikele ega ettevõtetele.