New Posts

Euroopa Parlamendi kandidaadid: kuidas vähendada vene propaganda mõju?

19 aprill, 2024

Rainer Saks

Propastop palus Euroopa Parlamendi tipp-kandidaatidel vastata küsimusele: mida peab juunis valitav uus Euroopa Parlamendi koosseis ja seejärel ametisse astuv uus Euroopa Komisjon tegema vähendamaks Venemaa propaganda mõju nii Euroopa Liidus kui kolmandates riikides?

Rainer Saks, Parempoolsed: Euroopa Parlament ja eriti Euroopa Komisjon peavad esmajoones koos liikmesriikidega töötama välja uued strateegiad Venemaa suunal Ukraina aitamiseks, Euroopa Liidu laienemiseks aga ka migratsiooni probleemide ohjeldamiseks. Kui Euroopa Liidu liikmesmaadel on olulistes küsimustes olemas konsensus strateegiliste eesmärkide osas, on vaenulikku propagandat märksa keerulisem rakendada. Strateegilise konsensuse puhul on Euroopa Liidu liikmesmaadel ja komisjonil võimalik töötada välja ja kasutada proaktiivset kommunikatsiooni strateegiat. See on kõige efektiivsem relv vaenuliku propaganda vastu.

Rainer Saks: on vaja proaktiivset kommunikatsiooni, mitte uusi eurostruktuure.
Mingeid uusi suuri struktuure mõjutustegevusega tegelemiseks luua ei ole mõtet, kui puudub vastutegevus. Vastutegevus ebaõnnestub alati, kui puuduvad selged eesmärgid. Panustada võiks propaganda ja mõjutustegevuse akadeemilisse uurimisse, et Euroopas süveneks sellealased järjepidevad traditsioonid.

Loe veel: propastop.org