New Posts

Eksamisüsteemi purunemine on märk keskvõimu peataolekust

9 aprill, 2024

Nädalavahetuse fiasko, kus 4000 gümnaasiumikatseid teinud noort pidid leppima tõdemusega, et otsustajate saamatuse tulemusel jäid nende teadmised hindamata, annab tunnistust suuremast, süsteemsest murest.

Tänahommikune Eksamite infosüsteemi (EIS) järjekordne kokkukukkumine eesti keele e-katseeksamil annab selge signaali tuhandetele otseselt sellest mõjutatud noortele ja nende peredele: Eesti riigi poolt pakutavad avalikud teenused on järjest kallimad ja viletsamad.

Neid ei saa paraku usaldada. Nendest sõltuvaks ei saa seada ei oma karjääri ega ettevõtte äritegevust. See pole üksikprobleem, vaid näitab ilmekalt juurprobleemi – vastutuse hajumist ja peataolekut. Probleemi lahendamiseks on vaja selgeks saada tegelik vastutus, et selliseid intsidente enam ei juhtuks. Muidugi tasub infosüsteemi ülesehitamisel panustada ka mahukamale ennetavale koormustestimisele, millega oleks ilmselt õigeaegselt saanud jälile seekord väidetavalt probleeme põhjustanud päringute mitmekordistumisele.

Riigikontrollil on põhjust hakata kiirelt analüüsima probleemi algpõhjuseid, et vastutust ei lükataks ruttu mõne keskastme ametniku kaela, kes ei vastuta tegelikult kogu süsteemi eest. Ning kindlasti tasub riigikontrollil seda teha mitte ühekordse aktsioonina, vaid regulaarsusega teemat üle seirates.

Tõenäoliselt on ka antud puhul mõnigi ametnik pidanud oma tööd tegema järjest piiratumate ressursside tingimustes ja teadlikuna kuhjuvatest riskidest. Kusagil ohutus kauguses ja võib-olla ka üle-eelmise valimistsükli varjus on aga poliitiline otsusetegija, kes ei ole julgenud või taibanud teha õigel ajal vajalikke otsuseid, mis kindlustaks olulise infosüsteemi sujuva toimimise.

Kas see ongi näide süvariigist? Loomulikult mitte, igal otsusel või otsustamata jätmisel on tegija. Aga Eesti jääb edukaks siis, kui rahvuslikuks küsimuseks ei kujune vahelduvalt „mida teha?“ ja „kes on süüdi?“, nagu Venemaal, vaid „kuidas saaks paremini?“.

Arvamuslugu ilmus Eesti Päevalehes 09.04.2024: https://epl.delfi.ee/artikkel/120284132/eero-raun-eksamisusteemi-purunemine-on-mark-keskvoimu-peataolekust