New Posts

Nõutust tekitavad uudised kohtusaalidest on pilla-palla riigijuhtimise peegeldus

29 oktoober, 2023

Korruptsioonivastase võitluse edu tervikuna aga sõltub selle võitluse vastase rinde ühtsusest ja tugevusest, võitluses kasutatavate tööriistade tõhususest ning võitlejate nutikusest. Seejuures on oluline mõista, et meil siin piiririigis on korruptsioonivastasel võitlusel ülioluline tähendus meie julgeoleku võtmes. Sellele tähelepanu pöörama jätmine või lodevuse lubamine on vastutustundetu ning sellel on tagajärjed.

Viimase aja uudised kõrgkorruptsioonimenetlustes tekitavad nõutust ja palju küsimusi, sest inimesed lihtsalt ei mõista, oli siis kuritegu või mitte, kas kõik ikka on seaduse ees võrdsed või on meil ka „puutumatud“, kes kogu selle võitluse eest vastutab. Kõikide selliste õhku jäävate küsimustega kaasneb usalduse kadu õigussüsteemi ja läbi selle riigi kui terviku vastu.

Tööriistad kuritegevuse vastaseks võitluseks annavad poliitikud. Seega tööriistade mõju ja teravus selles võitluses sõltub just poliitilisest tahtest. Piltlikult sõltub poliitikutest, kas metsa mahavõtmiseks antakse kirves, nuga, saag või harvester, võitlejatest sõltub see, mis tööriista, milleks ja kuidas kasutatakse ning mis on selle kasutamise tulemus ja mõju.

Tööriistakasti aga kuuluvad peale seaduste ka juhtimise kvaliteet, ressursid, ühiskonna ootuste tajumise ja kuritegevusevastase võitluse kui tervikprotsessi juhtimise suutlikkus.

Tänane kriminaalmenetluseseadustik on ajale jalgu jäänud. See on formalistlik ning veniv. Kaasaaegsed ja päriselt toimivad lahendused, mis menetlust kiirendaks, alates asenduskaitsjate laiemast kasutamisvõimalusest kuni võistlevas menetluses täispika eeluurimise ärajätmiseni, hõljuvad aastaid kuskil justiitsministeeriumi kabinettides ning poliitilist tahet nende elluviimiseks pole tekkinud.

Korruptsiooniga aga võitlevad inimesed, mitte seadus iseenenesest. Seega on seadus vaid üks tahk selles võitluses. Selged eesmärgid, personalivalikud, kvaliteedi kontroll, järjepidevus oma tegevuse tagajärgede ja mõju mõistmine, prioriteedid, pidev koostöö kõikidel tasanditel nii süsteemi ahelate sees kui ka teiste süsteemidega, arusaadavad selgitused ühiskonnale toimuvast – see on loetelu juhtimiskvaliteedi näitajatest, mille puudumine viitab tõsiasjale, et korruptsioonivastast võitlust kui tervikut ei juhita.

Iga menetlus, mis kohtu ette jõuab, peab läbima kolme filtri süsteemi – seaduslikkus, vastavus ühiskonna ootustele ning kooskõla kokkulepitud väärtustega.

Seaduslikkuse osas on kvaliteedinäitaja sada ja vaid sada protsenti, absoluutselt iga otsus peab olema seaduslik. Ühiskonna ootustega on keerulisem, sest nendega tuleb arvestada ja kui ka sajale protsendile meelepärane olla ei ole võimalik, tuleb ühiskonna kui terviku huvides püüda lähedale lahendusele, et enamus ühiskonnast tajuks selle võitluse tulemusi õiglaselt. Vastavus asutuste väärtustest on sõltuvuses iga asutuse juhi nõudlikkusest ja kogemusest.

Kokkuvõttes tuleb fookus korruptsioonivastase võitluses paika saada ja viia Eesti maailma kõige vähem korrumpeerunud riigiks. See üheselt arusaadav ja selge eesmärk paneks kõik muud eesmärgid ja tegevused selle põhimeesärgi teenistusse ning inimeste usaldus süsteemi vastu taastuks. Selle fookuse silmist laskmisel on aga tagajärjed meie inimeste usaldusele riigi vastu, majandusele ja välisinvesteeringutele, julgeolekule, Eesti pikaajalisele tulevikule.